Hôm thứ Ba (5/6), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố kế hoạch chấp thuận gia tăng lao động nước ngoài nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, theo Nikkei.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch ban hành một loại giấy phép lao động mới vào tháng 4 năm sau, cho 5 lĩnh vực thiếu hụt nhân lực, bao gồm xây dựng, nông nghiệp và chăm sóc – điều dưỡng.

Chính sách thu hút hơn 500.000 lao động nước ngoài vào năm 2025 bằng cách mở cửa Nhật Bản cũng như cấp phép cho những người lao động không kỹ năng, trước đó là đối tượng thường không được cấp phép.

Trong cuộc họp của Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính, ông Abe lưu ý: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng tạo ra một khuôn khổ nhằm mang lại một diện rộng những lao động nước ngoài với mức độ kỹ năng và chuyên môn nhất định”.

Chính phủ Nhật Bản kế hoạch đưa giấy phép lao động mới vào Chính sách kinh tế và tài chính cơ bản, sẽ được thông qua bởi nội các trong tháng này.

Với giấy phép mới, Tokyo phác thảo 2 cách thức cho lao động nước ngoài để có thể được cấp phép.

Thứ nhất, họ có thể hoàn thành Chương trình Đào tạo Kỹ thuật thực tập, kéo dài 5 năm. Những người hiện tham gia chương trình đào tạo này phải về nước khi kết thúc học tập, nhưng chính phủ Nhật Bản muốn họ sử dụng các kỹ năng đã học được tại Nhật.

Thứ 2 là vượt qua kỳ thi ngôn ngữ Nhật Bản và kỹ năng tay nghề. 

Lực lượng lao động Nhật Bản khoảng 66 triệu người, lao động nước ngoài chiếm khoảng 1,27 triệu, tính đến cuối tháng 10.

Khung lao động mới sẽ yêu cầu lao động nước ngoài được trả lương như những đồng nghiệp Nhật Bản.

Chính phủ Nhật cũng có kế hoạch sửa đổi hệ thống My Number, được biết đến như hệ thống an sinh xã hội và mã số thuế, để có thể áp dụng cho những người nước ngoài định cư trong nước.

Triệu Hằng