Giấc mơ Mỹ đã chết. Hoặc có thể nó đang phát triển mạnh mẽ. Điều đó có lẽ phụ thuộc vào người bạn gửi gắm yêu cầu và nơi họ sinh sống. Giấc mơ Mỹ và làm gì để đạt được nó đã biến đổi theo thời gian.

Ở một số tiểu bang, Giấc mơ Mỹ sống động hơn nhiều so với những bang khác. Ít nhất, đó là kết luận của tạp chí US News, xếp hạng các tiểu bang về cơ hội hoàn thành Giấc mơ Mỹ dựa trên dữ liệu từ McKinsey & Company.

Cơ hội là 1 trong 8 yếu tố để tạp chí US News xếp hạng cho các tiểu bang tốt nhất. Trên thực tế, những người tham gia khảo sát coi cơ hội là thước đo quan trọng thứ tư trong phương pháp luận của bảng xếp hạng.

Để xác định xếp hạng, mỗi bang được đo bằng nhiều chỉ số phù hợp với 3 tiêu chí: cơ hội kinh tế, bình đẳng và khả năng chi trả. Hai tiêu chí sau chiếm 40% cân nhắc/tiêu chí, trong khi khả năng chi trả chiếm 20%.

Sự bất bình đẳng về thu nhập, thu nhập trung bình của hộ gia đình, tỷ lệ đói nghèo, và tỷ lệ mất an ninh lương thực dùng để đánh giá cơ hội kinh tế cho mỗi tiểu bang. Bình đẳng được đo lường thông qua giáo dục, việc làm, và khoảng cách thu nhập dựa trên giới tính, chủng tộc, và tàn tật. Chi phí sinh hoạt và nhà ở được tính bằng khả năng chi trả.

Các bang miền Nam – cả ở vùng cực  Nam và phía Tây Nam – đều có tình trạng  xếp hạng cơ hội kinh tế là kém. Những bang đi đầu trong bảng xếp hạng cũng như vậy, dù khả năng chi trả là tương đối. Tiểu bang có giá cả phải chăng nhất nằm ở giữa bảng danh sách- thứ 25.

Dưới đây, hãy thử nhìn xem những tiểu bang nào có thể mang lại cơ hội tốt nhất để hoàn thành Giấc mơ Mỹ.

50. Louisiana
Cơ hội kinh tế: 49
Bình đẳng: 42
Khả năng chi trả: 19

Louisiana
Louisiana (Ảnh: Megastealer/Wikimedia Commons)

49. Mississippi
Cơ hội kinh tế: 50
Bình đẳng: 27
Khả năng chi trả: 13

48. Alabama
Cơ hội kinh tế: 48
Bình đẳng: 39
Khả năng chi trả: 17

47. Texas
Cơ hội kinh tế: 37
Bình đẳng: 45
Khả năng chi trả: 24

 

46. ​​California
Cơ hội kinh tế: 30
Bình đẳng: 22
Khả năng chi trả: 49

45. Arizona
Cơ hội kinh tế: 38
Bình đẳng: 37
Khả năng chi trả: 34

Arizona
Arizona (Ảnh: Shutterstock)

44. New Mexico
Cơ hội kinh tế: 46
Bình đẳng: 17
Khả năng chi trả: 27

43. New York
Cơ hội kinh tế: 35
Bình đẳng: 5
Khả năng chi trả: 48

42. Idaho
Cơ hội kinh tế: 28
Bình đẳng: 48
Khả năng chi trả: 25

41. Arkansas
Cơ hội kinh tế: 47
Bình đẳng: 19
Khả năng chi trả: 12

40. Bắc Carolina
Cơ hội kinh tế: 43
Bình đẳng: 24
Khả năng chi trả: 23

North Carolina
North Carolina (Ảnh: Shutterstock/digidreamgrafix)

39. Nam Carolina
Cơ hội kinh tế: 36
Bình đẳng: 28
Khả năng chi trả: 26

38. Oklahoma
Cơ hội kinh tế: 39
Bình đẳng: 44
Khả năng chi trả: 6

37. Montana
Cơ hội kinh tế: 31
Bình đẳng: 41
Khả năng chi trả: 32

36. Florida
Cơ hội kinh tế: 40
Bình đẳng: 8
Khả năng chi trả: 37

35. Utah
Cơ hội kinh tế: 7
Bình đẳng: 50
Khả năng chi trả: 30

Utah
Utah (Ảnh: Aqua Mechanical/Flickr)

34. Đảo Rhode
Cơ hội kinh tế: 23
Bình đẳng: 30
Khả năng chi trả: 42

33. Georgia
Cơ hội kinh tế: 42
Bình đẳng: 13
Khả năng chi trả: 16

32. Oregon
Cơ hội kinh tế: 24
Bình đẳng: 20
Khả năng chi trả: 45

31. Tennessee
Cơ hội kinh tế: 41
Bình đẳng: 11
Khả năng chi trả: 21

30. Kentucky
Cơ hội kinh tế: 45
Bình đẳng: 6
Khả năng chi trả: 8

Kentuckey
Kentucky (Ảnh: silicon640c/Flickr)

29. Connecticut
Cơ hội kinh tế: 19
Bình đẳng: 34
Khả năng chi trả: 41

28. Colorado
Cơ hội kinh tế: 12
Bình đẳng: 38
Khả năng chi trả: 43

27. Washington
Cơ hội kinh tế: 16
Bình đẳng: 32
Khả năng chi trả: 44

26. Maine
Cơ hội kinh tế: 25
Bình đẳng: 16
Khả năng chi trả: 36

25. Ohio
Cơ hội kinh tế: 34
Bình đẳng: 29
Khả năng chi trả: 1

Ohio
Ohio (Ảnh: f11photo/Shutterstock)

24. South Dakota
Cơ hội kinh tế: 20
Bình đẳng: 46
Khả năng chi trả: 11

23. West Virginia
Cơ hội kinh tế: 44
Bình đẳng: 4
Khả năng chi trả: 9

22. Illinois
Cơ hội kinh tế: 22
Bình đẳng: 31
Khả năng chi trả: 22

21. Missouri
Cơ hội kinh tế: 32
Bình đẳng: 23
Khả năng chi trả: 10

20. Michigan
Cơ hội kinh tế: 33
Bình đẳng: 21
Khả năng chi trả: 4

Michigan
Michigan (Ảnh: Maria Dryfhout/Shutterstock)

19. Nevada
Cơ hội kinh tế: 27
Bình đẳng: 7
Khả năng chi trả: 38

18. Hawaii
Cơ hội kinh tế: 4
Bình đẳng: 10
Khả năng chi trả: 50

17. North Dakota
Cơ hội kinh tế: 5
Bình đẳng: 49
Khả năng chi trả: 15

16. Pennsylvania
Cơ hội kinh tế: 26
Bình đẳng: 26
Khả năng chi trả: 18

15. Wyoming
Cơ hội kinh tế: 9
Bình đẳng: 43
Khả năng chi trả: 29

Wyoming
Wyoming (Ảnh: Shutterstock)

14. Massachusetts
Cơ hội kinh tế: 8
Bình đẳng: 15
Khả năng chi trả: 47

13. Nebraska
Cơ hội kinh tế: 17
Bình đẳng: 47
Khả năng chi trả: 5

12. Kansas
Cơ hội kinh tế: 21
Bình đẳng: 40
Khả năng chi trả: 7

11. Indiana
Cơ hội kinh tế: 29
Bình đẳng: 35
Khả năng chi trả: 2

10. New Jersey
Cơ hội kinh tế: 10
Bình đẳng: 25
Khả năng chi trả: 40

New Jersey
(Ảnh: mandritoiu/Shutterstock)

9. Virginia
Cơ hội kinh tế: 13
Bình đẳng: 12
Khả năng chi trả: 31

8. Wisconsin
Cơ hội kinh tế: 11
Bình đẳng: 33
Khả năng chi trả: 14

7. Delaware
Cơ hội kinh tế: 14
Bình đẳng: 9
Khả năng chi trả: 28

6. Vermont
Cơ hội kinh tế: 18
Bình đẳng: 2
Khả năng chi trả: 33

5. Alaska
Cơ hội kinh tế: 2
Bình đẳng: 18
Khả năng chi trả: 46

Alaska
Alaska (Ảnh:Flickr/Joseph)

4. Iowa
Cơ hội kinh tế: 15
Bình đẳng: 3
Khả năng chi trả: 3

3. Minnesota
Cơ hội kinh tế: 6
Bình đẳng: 14
Khả năng chi trả: 20

2. Maryland
Cơ hội kinh tế: 3
Bình đẳng: 3
Khả năng chi trả: 39

Maryland
Maryland (Ảnh: m01229/Flickr)

1. New Hampshire
Cơ hội kinh tế: 1
Bình đẳng: 1
Khả năng chi trả: 35

An Tuệ