Thống đốc Puerto Rico cam kết giảm thuế, tăng lương cho nhân viên cảnh sát và bổ xung yêu cầu công việc cho những người có phúc lợi để giúp lãnh thổ Hoa Kỳ này phục hồi từ cơn bão Maria trong cuộc khủng hoảng kinh tế 11 năm của hòn đảo này, theo Fox News.

Thống đốc Ricardo Rossello đã nói rằng ông sẽ giảm thuế bán và sử dụng lương thực thực phẩm từ 11,5% xuống 7% cũng như thuế thấp hơn đối với cá nhân và các công ty.

Ông cũng nói rằng ông có kế hoạch để giúp đỡ các hành động bảo vệ tài sản cho các nạn nhân của cơn bão, những người đã không thể có được tài trợ liên bang sau khi cơn bão.

Rossello nói rằng cơn bão số 4 diễn ra gần sáu tháng trước đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ USD cho Puerto Rico.

Cây cối ngã đổ trên đường sau cơn bão tàn phá
Cây cối ngã đổ trên đường sau cơn bão tàn phá. (Ảnh: Reuters)

Minh Đức