Doanh số bán hàng của 100 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc trong tháng 11 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và xu hướng giảm kể từ tháng 7 vẫn tiếp tục, NTD đưa tin.

Theo tờ “Tin tức kinh doanh Trung Quốc”, mặc dù các công ty bất động sản đang nỗ lực để bán sản phẩm vào cuối năm nhưng doanh số bán hàng vẫn có xu hướng giảm từ tháng 7 tới giờ.

Dữ liệu thống kê của Craneville cho thấy doanh số bán hàng của 100 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc trong tháng 11 là hơn 845 tỷ nhân dân tệ, giảm 5,9% so với tháng 10. So với tháng 11 năm ngoái, doanh số này giảm 39,3%.

Mức tăng lũy ​​kế theo năm trong 11 tháng đầu năm chỉ là 1,8%, giảm rõ rệt so với mức 7,5% vào cuối tháng 10.

Hơn 80% trong số 100 công ty trong tháng 11 có kết quả kinh doanh hàng tháng giảm so với cùng kỳ năm ngoái và hơn một nửa trong số đó giảm hơn 30%.

Nhà kinh tế Ma Guangyuan gần đây đã cảnh báo rằng nếu bong bóng bất động sản của Trung Quốc vỡ, 70% đến 80% tài sản của Trung Quốc sẽ biến thành tro bụi, bởi vì 70% đến 80% của cải của người dân nằm trong nhà đất.