Ngày 13/5/2016 vừa qua là Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền được 24 năm. Sau 5 thành phố thuộc bang Florida gửi lời chúc mừng và khen tặng gồm Orlando, Fort Lauderdale, Winter Park, Sebastian, Margate, vừa qua tiếp tục có thêm hai thành phố là Weston và Maitland tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng thành phố Weston tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Weston (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Weston (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Nội dung thư khen như sau:

Xét thấy, Pháp Luân Công là môn tu luyện tinh thần cổ truyền gồm cả tâm và thân của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và;

Xét thấy, người tu luyện Pháp Luân Công thuộc nhiều độ tuổi, văn hóa và điều kiện sống. Những người tu luyện Pháp Luân Công được tăng cường sức khỏe, giảm áp lực, tinh lực sung mãn, nội tâm ôn hòa, và thăng tiến đạo đức;

Xét thấy, cống hiến của Pháp Luân Đại Pháp đối với nhân loại được thừa nhận rộng rãi tại Mỹ. Công pháp đơn giản dễ học, giúp thân tâm vui vẻ và không thu phí giảng dạy;

Xét thấy, hiện nay đã có hơn 100 triệu người thuộc 114 quốc gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người tham gia đủ mọi ngành nghề khác nhau. Giúp nhiều người từ bỏ bia rượu, chất gây nghiện, bạo lực và những thói quen sống không tốt khác;

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy miễn phí trong công chúng. Tu luyện Pháp Luân Công chú trọng giá trị đạo đức, cải thiện sức khỏe, có thể giúp những người tu luyện chân chính được giác ngộ;

Xét thấy, ngày 13/5/2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17, cũng là ngày sinh nhật của người sáng lập ông Lý Hồng Chí, con đường của ông đã giúp cho hơn 100 triệu người gặt hái những ích lợi trong cuộc sống;

Vì thế, tôi, Thị trưởng Daniel J. Stermer, đại diện cho những chuyên viên gồm Angel Gomez, Toby Feuer, Jim Norton và Thomas M. Kallman, tuyên bố ngày 13/5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp thành phố Weston”.

Thị trưởng thành phố Maitland tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Maitland (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Maitland (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Nội dung tạm dịch như sau:

Xét thấy, ông Lý Hồng Chí đã truyền bá Pháp Luân Đại Pháp rộng rãi trong công chúng từ năm 1992;

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả đặc biệt đối với sức khỏe thân tâm, mang lại lợi ích cho người tham gia từ các giới khác nhau;

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp đã được toàn thế giới thừa nhận, được rất nhiều giải thưởng, vì thúc đẩy hòa thuận trong xã hội và giúp người tu luyện gặt hái nhiều lợi ích về tinh thần, đạo đức và sức khỏe;

Xét thấy, vì ích lợi của Pháp Luân Đại Pháp đối với thân tâm đã lôi cuốn hơn 100 triệu người tu luyện, trải rộng ở 114 nước trên thế giới;

Xét thấy, tấm lòng thiện nhẫn của người tu luyện Pháp Luân Công đã ảnh hưởng đến cuộc sống con người tại nhiều nơi thế giới;

Vì thế, hiện nay, tôi, DALE McDONALD là Thị trưởng thành phố Maitland, đặc biệt tuyên bố ngày 13/5/2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp thành phố Maitland“, khuyến khích mọi người dân thành phố tuân theo nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn do Đại sư Lý Hồng Chí chỉ dạy.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: