Chính quyền Trung Quốc đã phóng một vệ tinh do thám mới vào ngày 29/3 (lúc 03:17 UTC), họ tuyên bố rằng vệ tinh này sẽ được sử dụng cho mục đích dân sự. Theo NASA SpaceFlight, vệ tinh Ziyuan-3 là một vệ tinh quan sát tầm xa có độ phân giải cao.

Để hiểu rõ bản chất của vụ phóng vệ tinh này, chúng ta cần phải nhìn lại những vụ phóng vệ tinh Ziyuan trước đó của Trung Quốc.

Khi họ phóng vệ tinh Ziyuan-2 vào ngày 1/9/2001, phóng viên Bill Gertz của tờ The Washington Times cho biết rằng chính quyền Trung Quốc đã ngụy trang nó giống như là một hệ thống dân sự quan sát Trái Đất. Nhưng trên thực tế, đó là một vệ tinh do thám nhắm vào các mục tiêu của lược lượng quân đội Hoa Kỳ đang hoạt động trong khu vực.

(Ảnh: CAST via 9ifly.cn)
(Ảnh: CAST via 9ifly.cn)
(Ảnh: CASC (YZ-3-01)
(Ảnh: CASC (YZ-3-01)

Vệ tinh năm 2001 cũng được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, và các quan chức Trung Quốc có cùng tuyên bố về công dụng của nó giống như các vệ tinh hiện nay. Theo phóng viên Gertz, các quan chức Trung Quốc cho biết trong năm 2001, công dụng của nó sẽ bao gồm: “khảo sát lãnh thổ, quy hoạch thành phố, đánh giá năng suất cây trồng, theo dõi thiên tai và thử nghiệm khoa học không gian”.

Theo Gertz, một quan chức giấu tên cho biết: “Một quan chức thông thạo báo cáo tình báo về những vụ phóng vệ tinh này cho biết đó là ‘một vệ tinh trinh sát chụp ảnh từ xa chuyên dùng cho mục đích quân sự’. Vị quan chức này cho biết thêm: “Trái ngược với những công bố chính thức về sứ mệnh dân sự hiện nay, tàu vũ trụ này thực sự là một vệ tinh có thể chụp ảnh với độ phân giải cao, chụp các mục tiêu quân sự trong những khu vực xung quanh Trung Quốc”.

Cơ quan thám hiểm không gian NASA cho biết rằng vệ tinh ZiYuan-1 tập trung theo dõi các nguồn tài nguyên trên Trái Đất, và “dường như thực hiện hai nhiệm vụ quân sự và dân sự riêng biệt”. Vệ tinh ZiYuan-2 “nhiều khả năng được sử dụng để giám sát không vận được điều khiển bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân”. Vệ tinh ZiYuan-3, theo họ nói, là để lập bản đồ và “sẽ được điều hành bởi Cục Đo đạc và Bản đồ Trung Quốc”.

Cách thức mà chính quyền Trung Quốc đang sử dụng cho vệ tinh ZiYuan-3 là tương tự với ZiYuan-2 mà phóng viên Gertz đã vạch trần. Tờ Indian Express cho rằng vệ tinh này được dùng để “điều tra tài nguyên đất đai, phòng chống thiên tai, phát triển nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và quy hoạch đô thị, cùng các nhiệm vụ khác”.

Joshua Philipp, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Minh Đạo biên dịch