Trong cuộc cải tổ vai trò lãnh đạo mới nhất tại Trung Quốc, những thân tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bổ nhiệm hoặc giữ nguyên vai trò tại các vị trí trọng yếu trong kinh tế và đối ngoại, theo Nikkei.

Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Hai (19/3) đã cử ông Lưu Hạc (Liu He), cố vấn kinh tế hàng đầu Trung Quốc và là bạn cũ của ông Tập, lên chức Phó Thủ tướng.

Trong một cuộc trao đổi với quan chức chính phủ Mỹ, ông Tập cho biết nhà kinh tế học Lưu Hạc đã được đào tạo tại Đại học Harvard và Đại học Nhân dân Trung Quốc, rất quan trọng với ông.

Trong khi đó, ông Dịch Cương (Yi Gang) đã được thăng chức từ Phó Thống đốc lên Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Ông Dịch Cương từng giảng dạy tại Đại học Indiana của Mỹ và đã làm việc tại Ngân hàng Nhân dân kể từ những năm 1990 sau khi trở về từ Mỹ. Ông Lưu Hạc có thể đứng sau quyết định của Chủ tịch Tập Cận Bình về vị trí thống đốc đối với ông Dịch Cương, theo Nikkei.

So với các tổ chức ngang hàng tại Mỹ và châu Âu, PBOC gắn chặt với chính quyền như là một đơn vị của Quốc Vụ viện (Chính phủ). Thống đốc PBOC được giao nhiệm vụ điều hành thực hiện chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của chính phủ.

Ông Dịch Cương thành thạo tiếng Anh cộng với kinh nghiệm làm việc hoàn thiện, điều này đã khiến ông Lưu Hạc đề cử ông thay thế ông Chu Tiểu Xuyên, người đã dẫn dắt PBOC trong khoảng 15 năm.

Ông Quách Thụ Thanh (Guo Shuqing), Chủ tịch Ủy ban điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, cũng là một thành viên thân cận nhóm Lưu Hạc.

Những người khác bao gồm Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Trung Quốc, cũng như Trưởng ban Phát triển và Cải cách Quốc gia – tất cả đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình giữ nguyên vị trí.

Các nhà đầu tư ngoại đang xem ông Lưu Hạc và những người trong nhóm ông sẽ giải quyết nợ xấu Trung Quốc và cải cách các doanh nghiệp nhà nước như thế nào, để giúp chúng trở nên thân thiện hơn với thị trường.

Nhìn chung, có nhiều mong đợi vào cải cách. Trong một hội nghị vào tháng Giêng, ông Lưu Hạc cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu ổn định tỷ lệ nợ/GDP trong vòng 3 năm.

Nhưng những vấn đề với các doanh nghiệp nhà nước có thể khó xác định hơn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên với vai trò Chủ tịch, ông Tập đã nhiều lần kêu gọi các doanh nghiệp “mạnh hơn, tốt hơn và lớn hơn”.

Dù ông Lưu Hạc, ông Dịch và những người khác sẽ là những nhà cải cách, nhưng ông Tập mới là người quyết định đường hướng các chính sách kinh tế.

Cải cách nhanh chóng có thể dẫn đến bất ổn xã hội, mâu thuẫn với mục tiêu hàng đầu của ông Tập là ổn định, theo Nikkei.

An Hòa