Thẩm phán Pennsylvania, người đã tạm thời dừng việc chứng nhận kết quả bầu cử ở Keystone hôm thứ Sáu (27/11 theo giờ Mỹ) đã đưa ra ý kiến ​​giải thích rằng các nguyên đơn của Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ thắng trong vụ kiện của họ.

Thẩm phán Pennsylvania, Patricia McCullough đã ban hành lệnh hôm thứ Tư (25/11) sau khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đưa ra yêu cầu khẩn cấp ngừng chứng nhận kết quả bầu cử của tiểu bang vì lo ngại về Đạo luật 77, một luật mới cho phép cử tri Pennsylvania có được lá phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử vì bất kỳ lý do gì.

Theo Sinclair Broadcasting Group :

Các nguyên đơn lập luận Đạo luật 77 được ký thành luật vào tháng 10 năm 2019, đã ghi đè sai các quy định về bỏ phiếu vắng mặt do hiến pháp của tiểu bang thiết lập. Hiến pháp Pennsylvania cho biết những người không thể đến địa điểm bỏ phiếu do nghĩa vụ công việc, bệnh tật, ngày lễ tôn giáo hoặc “nhiệm vụ trong ngày bầu cử” có thể được bỏ phiếu vắng mặt.

Do đó, đơn kiện yêu cầu tòa án ngăn chặn việc chứng nhận các phiếu bầu cử bao gồm các lá phiếu gửi qua thư từ các quy tắc mở rộng của Đạo luật 77 và tiếp tục chuyển sang yêu cầu Đại hội đồng Pennsylvania chỉ định đại cử tri của tiểu bang.

Thẩm phán McCullough giải thích trong một văn bản ​​dài 13 trang rằng các nguyên đơn có khả năng thành công trong vụ kiện của họ vì Đạo luật 77 dường như đã vi phạm hiến pháp tiểu bang Pennsylvania.

Bà McCullough viết: “Các nguyên đơn dường như đã thiết lập khả năng thành công vì các nguyên đơn đã khẳng định rằng Hiến pháp không cung cấp cơ chế cho cơ quan lập pháp cho phép mở rộng bỏ phiếu vắng mặt mà không cần sửa đổi Hiến pháp”.

“Các nguyên đơn dường như có một tuyên bố xác thực rằng các thủ tục bỏ phiếu qua thư được quy định trong Đạo luật 77 trái với Điều VII Mục 14 Hiến Pháp Pennsylvania vì ngôn ngữ đơn giản của điều khoản Hiến pháp đó trái ngược với các điều khoản gửi qua thư của Đạo luật 77”, bà McCullough tiếp tục.

“Vì điều này đưa ra một vấn đề luật đã được các bên thông báo kỹ lưỡng, nên Tòa án này có thể tuyên bố rằng các nguyên đơn có khả năng thành công dựa trên yêu cầu về Hiến pháp Pennsylvania của mình”, bà kết luận.