Breitbart đưa tin, một cuộc thăm dò mới cho thấy, khoảng 7 trên 10 phụ huynh có con dưới 18 tuổi tin rằng, không nên có quy định tiêm vắc-xin bắt buộc cho học sinh.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​của đại học Quinnipiac cho thấy, 68% số phụ huynh có con dưới 18 tuổi cho biết họ không tin rằng, nên bắt buộc tiêm vắc-xin cho học sinh. Chỉ 30% số người tham gia khảo sát đồng ý rằng nên tiêm vắc-xin bắt buộc. 

Khảo sát dân số nói chung, 52% người được hỏi cho rằng, không nên tiêm vắc-xin bắt buộc với học sinh, trong khi 44% cho rằng, tiêm vắc-xin nên là một yêu cầu bắt buộc với học sinh. 

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, nói chung, người Mỹ hiện đang không tán thành cách Tổng thống Biden xử lý đại dịch COVID-19. Theo đó, 48% số người được hỏi tán thành và 50% không tán thành cách chính quyền hiện tại phòng chống dịch. 

Khảo sát cũng đưa ra xếp hạng chấp thuận đối với tổng thống. Theo đó, 38% người được hỏi nói rằng, họ tán thành công việc mà tổng thống đã làm so với 53% không tán thành. Đây là mức xếp hạng chấp thuận thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức. 

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, với hơn 1.300 người trưởng thành Hoa Kỳ được khảo sát trên toàn quốc. Cuộc khảo sát có sai số cộng hoặc trừ 2,7 điểm phần trăm.