90% người Ukraina cho rằng, cần phải tấn công vào lãnh thổ của Nga. Điều này được chứng minh bằng kết quả của một cuộc thăm dò dư luận, được thực hiện bởi Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 2. 

Trong cuộc khảo sát này chỉ có 7% số người được hỏi không ủng hộ nhiệm vụ tấn công vào Nga do lo ngại leo thang chiến tranh.

Trong số những người ủng hộ tấn công, 38% cho rằng, chỉ cần tấn công vào các cơ sở quân sự và cũng gần như thế (39%) nói cần nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng.

13% số người được hỏi cho rằng, các cuộc tấn công cần phải nhắm vào tất cả các mục tiêu, bao gồm cả dân sự, như chính Nga đang làm.

Ở khía cạnh khu vực, kết quả khảo sát chỉ ra rằng ở tất cả các khu vực của Ukraina, đa số tuyệt đối (89-92%) ủng hộ nhiệm vụ tấn công vào lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, ngay cả trong số những người được hỏi sẵn sàng nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh, 79% tin rằng cần phải tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga.