Theo một cuộc thăm dò mới của Politico/Morning Consult, đa số cử tri được khảo sát cho rằng, Tổng thống Joe Biden không “đủ khỏe mạnh về tinh thần” và chỉ 40% cử tri tin rằng ông “có sức khỏe tốt”.

Cuộc thăm dò chỉ ra, chỉ có 46% cử tri được khảo sát tin rằng, ông Biden “đủ khỏe mạnh về tinh thần” và 48% nghĩ rằng ông không có tinh thần khỏe mạnh.

Cuộc thăm dò cũng hỏi các cử tri rằng, họ có tin ông Biden “có sức khỏe tốt” hay không. Theo đó, 40% cử tri cho rằng ông có sức khỏe tốt, và 50% không đồng ý.

Cuộc thăm dò cũng hỏi những người được khảo sát xem họ đồng ý hay không đồng ý với những nhận định sau:

  • Tổng thống Biden có phải là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ không (38% trả lời có và 56% trả lời không)
  • Tổng thống Biden có phải là một người đáng tin cậy không (với 43% đồng ý ông Biden là người đáng tin cậy, 51% không đồng ý)
  • Tổng thống Biden có phải là một người trung thực hay không (44% trả lời có và 51% trả lời không)
  • Tổng thống Biden có phải là một người giữ lời hứa hay không (39% đồng ý, 52% không đồng ý)
  • Tổng thống Biden có phải là một người giao tiếp rõ ràng hay không (37% đồng ý, 57% không đồng ý)

Cuộc thăm dò thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15 tháng 11. Khảo sát có sai số chênh lệch 2 điểm phần trăm.