Thái Lan có thể phải trì hoãn tổ chức cuộc tổng tuyển cử sang năm 2018 để có thời gian thông qua các điều luật bầu cử cần thiết, một thành viên trong quốc hội cho biết hôm nay.

Somjet Boonthanom, một thành viên của Quốc hội Lập pháp (NLA) do quân đội chỉ định, nói với Reuters rằng cuộc bầu cử có thể sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2018.

Cuộc bầu cử không phải bị trì hoãn nhưng vì những vấn đề phức tạp liên quan đến việc soạn thảo luật bầu cử nên cuộc tổng tuyển cử có thể không diễn ra trong năm nay” ông Somjet cho biết.

Cho đến nay, chính quyền quân sự Thái Lan cho biết vẫn tiếp tục kế hoạch cho một cuộc bầu cử vào cuối năm 2017.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết cuộc bầu cử năm nay vẫn đang tiến hành theo lộ trình quy định để khôi phục lại quyền dân sự. Thiếu tướng Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn của văn phòng thủ tướng nói: “Chính phủ đang cân nhắc, chúng tôi đang đi đúng lộ trình. Ý kiến của NLA là của riêng của họ“.

Năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã lật đổ chính phủ được bầu trong một nỗ lực xoa dịu đất nước bị chia rẽ hơn một thập kỷ xung đột giữa phe bảo hoàng do quân đội hậu thuẫn và các lực lượng chính trị dân túy.

Quân đội Thái Lan đã tiến hành 12 cuộc đảo chính thành công kể từ năm 1932.

Bước tiếp theo trong quá trình đưa Thái Lan quay lại chế độ điều hành dân chủ là Quốc vương mới lên ngôi Maha Vajiralongkorn sẽ phê chuẩn một hiến pháp mà đã được thông qua trong một cuộc trưng cầu năm ngoái.

Các nhà phân tích cho rằng các quy định trong hiến pháp mới sẽ vẫn cho phép quân đội nắm giữ quyền lực ngay cả sau khi bầu cử.

Diệu Linh

Xem thêm: