Số lượng ấn bản của số báo Charlie Hebdo mới phát hành đã được tăng lên đến năm triệu bản.

Nhà xuất bản đã quyết định tăng số lượng bản in do nhu cầu xuất bản gia tăng. Ban đầu số lượng phát hành là ba triệu bản, tuy nhiên số báo này đã được bán hết tại nhiều khu vực ở Paris chỉ vài phút sau khi mở hàng.

Những người bán hàng ở các kiot cho biết, họ chưa bao giờ thấy có một sự náo động như vậy. Tại thời điểm mở cửa đã có 60-70 người đứng xếp hàng tại các điểm bán báo.

Trên bìa của số báo mới phát hành là một bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, đang cầm trên tay một tấm biển với dòng chữ Je suis Charlie, có nghĩa là “Tôi là Charlie”. Những lời này trong tuần trước đã trở thành biểu tượng của sự đồng cảm đối với các nạn nhân của vụ khủng bố. Phía trên đầu của nhà tiên tri có ghi dòng chữ Tout est pardonne (“tất cả đều được tha thứ”).

Theo Epochtimes.ru