Hơn 72 giờ đã trôi qua kể từ ngày bầu cử giữa kỳ (ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương) và hầu hết các điểm bỏ phiếu ở Hoa Kỳ đã đóng cửa từ lâu, nhưng kết quả của cuộc bầu cử ở một số bang chiến trường quan trọng vẫn không chắc chắn. Sự chậm trễ kéo dài không chỉ khiến cử tri Mỹ lo lắng mà còn đặt ra câu hỏi từ các nhà quan sát quốc tế.

Vào ngày 9 tháng 11, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tái đắc cử của Florida, Marco Rubio, đã tweet: “Nếu Florida có thể kiểm 7,5 triệu phiếu bầu trong 5 giờ, tại sao một số tiểu bang cần nhiều ngày để kiểm ít hơn 2 triệu phiếu bầu?”

Không có quy tắc thống nhất cho các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và mỗi tiểu bang trong số 50 tiểu bang đều có luật bầu cử riêng.

Một số người Mỹ bỏ phiếu bằng máy , trong khi những người khác quen với việc sử dụng lá phiếu giấy ; một số cử tri sẽ bỏ phiếu trực tiếp, những người khác bỏ phiếu qua thư; một số người thích bỏ phiếu vào ngày bỏ phiếu, và một số người chọn bỏ phiếu trước.

Bỏ phiếu qua thư đã trở nên phổ biến trong bối cảnh đại dịch, nhưng phải mất thời gian và một số lá phiếu có thể không đến được các trạm kiểm phiếu cho đến vài ngày sau cuộc bầu cử. Ví dụ, Ohio và Alaska cho phép đếm các lá phiếu đến sau ngày bầu cử 10 ngày.

Thêm vào đó, một số vấn đề đã xuất hiện ở một số tiểu bang, khiến các quan chức bầu cử thậm chí không thể kiểm đếm các lá phiếu gửi qua thư trước thời hạn.

Lần này, tại bang bầu cử then chốt Arizona, ở quận Maricopa đã có máy bỏ phiếu điện tử tại một số khu vực gặp trục trặc. Nhưng thẩm phán địa phương bác bỏ yêu cầu của các quan chức Cộng hòa và tiếp tục mở cửa các điểm bỏ phiếu sau 7 giờ tối giờ địa phương

Quan chức cho biết tổng cộng có 60 máy tại một phần tư địa điểm bỏ phiếu của quận bị hỏng và chỉ 17 máy được sửa chữa bằng cách thay đổi cài đặt máy in tám giờ sau khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Nhưng thẩm phán nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy cử tri không thể bỏ phiếu vì máy móc có vấn đề. Vụ kiện đã được đệ trình sau đó vào ngày mùng 8.

Trong một tuyên bố đưa ra trước đó, Stephen Richer, người phụ trách việc kiểm phiếu của hạt Maricopa, đã xác nhận với giới truyền thông vào ngày 8 rằng chiếc máy này đã bị trục trặc và xin lỗi các cử tri vì sự bất tiện này. Ông cũng nhấn mạnh và hứa rằng “tất cả các phiếu bầu hợp pháp sẽ được kiểm đếm”.

Nguồn: Sound Of Hope.