Việc kiểm phiếu lại mà Georgia đang làm bây giờ chỉ đơn giản là quét lại các lá phiếu qua máy. Vì vậy, điều đó có nghĩa là nếu có bất kỳ lá phiếu nào bất hợp pháp hoặc bất kỳ điều gì sai trái với hệ thống bỏ phiếu thì nó sẽ không bị phát hiện, theo The Epoch Times.

Mọi vấn đề với máy móc lẽ ra phải được phát hiện trong lần kiểm tra thủ công đầu tiên của tiểu bang. Tuy nhiên, các chỉ đạo được đưa ra cho hội đồng bầu cử khiến không thể phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào tiềm ẩn.

Garland Favorito, Nhà đồng sáng lập của tổ chức VoterGA ở Georgia cho biết thư ký tiểu bang ra lệnh cho các quận chứng nhận tổng số phiếu điện tử hiện có, nhiều quận vẫn đang gửi kết quả từ các máy bỏ phiếu của Dominion, ông cho biết cuộc kiểm tra thủ công đầu tiên không phát hiện ra các vấn đề.

Favorito nói thêm: “Có 159 quận ở tiểu bang Georgia, vì vậy tôi nghĩ rằng số phiếu bây giờ là 10.000, có ít hơn 100 phiếu bầu cho mỗi quận sẽ thay đổi kết quả của cuộc bầu cử, có thể là 70, 80 phiếu”.

Đơn kiện Georgia 100 trang được công bố trong tuần này, cáo buộc rằng “gian lận lớn bắt đầu từ phần mềm và phần cứng của hệ thống bầu cử Dominion”.

Favorito nói rằng ông đã cảnh báo các quan chức nhà nước về các vấn đề của hệ thống Dominion từ lâu, nhưng đã bị phớt lờ.

Favorito nói: “Chúng tôi đã tranh luận trong 2 năm với các cơ quan lập pháp, văn phòng thư ký và ủy ban hệ thống bỏ phiếu giải thích rằng đây không phải là hệ thống mà Georgia cần nhưng họ vẫn mua nó”.

Vì vậy, việc kiểm phiếu bằng tay đầu tiên không thực hiện với mục đích phơi bày các vấn đề với máy móc và lần kiểm phiếu thứ hai chỉ đơn giản là quét các lá phiếu bằng máy. Vâỵ thì ý nghĩa của việc kiểm phiếu lại lần thứ hai này là gì?

Favorito nói: “Khi yêu cầu kiểm phiếu lại, nó mở ra cánh cửa để kiểm tra các lá phiếu cá nhân và cử tri cá nhân có vấn đề”.

Ông hy vọng nhóm pháp lý của TT Trump sẽ tìm cách kiểm tra các lá phiếu riêng lẻ, chẳng hạn như những lá phiếu trông giống như những lá phiếu được làm giả, cũng như những lá phiếu bị cho là thiếu điều kiện (chữ ký, nhận dạng cá nhân người đi bầu…) và những lá phiếu được nộp có địa chỉ không hợp lệ. Bất kỳ lá phiếu nào như thế này đều có thể được kiểm tra trực tiếp khi có đợt kiểm phiếu lại vào tuần tới.