Tại sao đấu bò tót là trò tàn nhẫn nhưng có thể tiếp tục xuất hiện ở Barcelona?

Vào năm 2010, vùng Catalonia (Barcelona) đã bỏ phiếu cấm đấu bò tót vì cho rằng đây là hành động tàn nhẫn với động vật.

Những người khác coi đây như một phương cách để tách vùng này độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Nhưng gần đây chính phủ Tây Ban Nha hủy bỏ lệnh cấm này. Họ nói rằng lệnh cấm này vi phạm luật pháp của quốc gia. Họ cho rằng cần coi đấu bó tót là một truyền thống văn hóa.

Nhưng cho dù đấu bò tót vẫn còn hợp pháp thì nó có thể không còn phổ biến nữa. Những người phản đối trò tiêu khiển tàn nhẫn này đang tiếp tục đấu tranh trên khắp cả nước.

Còn những người đến xem đấu bò tót đang sụt giảm mạnh.

Một khảo sát cho thấy chỉ có 19% người Tây Ban Nha ủng hộ trò đấu bò tót. Nhưng chỉ bởi vì chính phủ nói vùng Catalonia có thể giữ lại trò này, chứ không có nghĩa họ ủng hộ.

Video nội dung:

Dương Minh

Xem thêm: