Tân Hoa Xã trích dẫn một báo cáo công bố ngày 26/3 nêu rằng, hàng tỷ người trên thế giới đang sống dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên, đất đai không ngừng suy thoái, sản lượng lương thực ngày càng giảm, hàng trăm triệu người có thể phải di cư trong vòng 30 năm tới.

Theo nghiên cứu này, trước năm 2050, biến đổi khí hậu và suy thoái chất lượng đất đai có thể khiến năng suất cây nông nghiệp ở một số vùng chỉ còn một nửa. Diện tích đất bị suy thoái ngày một tăng sẽ khiến con người càng dễ xảy ra xung đột vì tranh chấp nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Robert Scholes, một trong những tác giả của báo cáo, cho biết: “Năng suất đất đai tiếp tục giảm sẽ khiến xã hội loài người mất đi sự ổn định, đặc biệt là những khu vực khô cằn. Một số khu vực có lượng mưa cực thấp trong nhiều năm liền khiến xung đột, bạo lực tăng hơn 45%”.

Báo cáo này được đưa ra bởi hơn 100 nhà khoa học thuộc Diễn đàn Khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái (IPBES). Báo cáo chỉ rõ, nạn phá rừng, chăn thả gia súc vượt giới hạn, lũ lụt hoành hành, hạn hán gây ra suy thoái và giảm năng suất đất nên người dân, chủ yếu là người nghèo, buộc phải di cư tới các thành phố hoặc nước ngoài.

Ngoài ra, vào mùa khô hanh, đất đai ở khu vực bán khô cằn và khô cằn sẽ suy thoái hơn nữa, từ đó dẫn đến việc mở rộng sa mạc khiến năng suất cây trồng giảm xuống.

Trong thời gian 30 năm tới, dự kiến có khoảng 4 tỷ người sống tại các khu vực khô cằn, tới lúc đó, suy thoái đất đai cùng với những vấn đề biến đổi khí hậu sẽ đẩy 700 triệu người phải di cư, ông Robert Scholes cho biết.

Theo bản báo cáo này, đất đai có thể được phục hồi bằng cách trồng thêm nhiều cây, sử dụng cây trồng chịu mặn và làm ngập nước các vùng đầm lầy đã bị cạn.

Huyền Trang