Tiểu bang California hầu như không có mặt trong cuộc thảo luận về vi phạm luật bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng thông tin mới cho thấy lá phiếu ở đây đã vi phạm trực tiếp luật tiểu bang. Điều này có nghĩa là các lá phiếu lẽ ra không được bầu hoặc đếm, theo tác giả Daniel Bobinski, M.Ed đăng trên Uncoverdc.

Sau đây là bài viết của ông:

Hãy làm rõ một điều: Những người sáng lập quốc gia của chúng ta đã cố gắng trong nhiều năm để tìm ra sự khác biệt của họ với Vua George của Anh. Nhưng George là một bạo chúa, và một cuộc chiến đã nổ ra kéo dài tám năm. Sau cuộc chiến đó, những người sáng lập của chúng ta đã tránh tạo ra một chính phủ do một người cai trị – họ quyết định chịu sự điều hành của luật pháp.

Thật không may, hiện nay chúng ta có các tiểu bang bỏ qua luật bầu cử của tiểu bang của chính họ và liên bang, và bằng cách bỏ qua các luật này, kết quả bầu cử của họ phải bị vô hiệu hóa. Hoặc là, hoặc chúng ta không còn là một quốc gia được điều chỉnh bởi luật pháp.

California đã vi phạm luật bầu cử của chính mình

Theo luật của tiểu bang California, mã bầu cử có tiêu đề “Đoạn 13. PHIẾU BẦU, PHIẾU BẦU MẪU, VÀ CÁC TÀI LIỆU CỦA CỬ TRI.” (Division 13. BALLOTS, SAMPLE BALLOTS, AND VOTER PAMPHLETS)

Trong Điều 1 của bộ luật này, chúng tôi tìm thấy Mã bầu cử 13200, có nội dung như sau:

“Các lá phiếu không được in theo chương [Chương 3] sẽ không được bỏ cũng như không được tính vào bất kỳ cuộc bầu cử nào”.

Đó là tiếng Anh đơn giản. Đó là đọc hiểu ở lớp 9, vì vậy giả sử các quan chức bầu cử của California có thể hiểu được nó, thì “các lá phiếu không được in theo chương [Chương 3] sẽ không được bỏ cũng như không được tính vào bất kỳ cuộc bầu cử nào“.

Khi chúng ta đọc thêm một chút, chúng ta sẽ tìm thấy Phần 13205 (Section 13205). Vì chúng ta đang nói về cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống, chúng ta sẽ xem xét phần phụ được áp dụng:

13205 (b). Trong các cuộc bầu cử khi các đại cử tri của Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ được chọn, sẽ được đặt trên lá phiếu, ngoài các hướng dẫn cho cử tri như được cung cấp trong chương này, một hướng dẫn như sau:

“Để bỏ phiếu cho tất cả đại cử tri của một đảng, hãy đánh dấu mục tiêu bỏ phiếu bên cạnh tên của các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của đảng đó. Dấu mục tiêu bỏ phiếu bên cạnh tên của một đảng và ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của đảng đó, là phiếu bầu cho tất cả các đại cử tri của đảng đó, nhưng không cho các ứng cử viên khác”.

Lá phiếu của quận Napa thiếu nội dung bắt buộc từ Phần 13205 (b). Bộ luật California 13244 các lá phiếu thực tế phải khớp với các lá phiếu mẫu, bao gồm cả hướng dẫn.

Nói cách khác, theo luật của California, đoạn trích dẫn phải xuất hiện trên tất cả các lá phiếu của California. Và hãy nhớ rằng, theo Mục 13200, “Các lá phiếu không được in theo chương [Chương 3] sẽ không được bỏ cũng như không được tính vào bất kỳ cuộc bầu cử nào“.

Và đoán xem? Theo dữ liệu được thu thập bởi Đảng Độc lập Hoa Kỳ ở California, những từ đó đã không xuất hiện trên các lá phiếu ở 53 trong số 58 quận của California.

Trong năm quận còn lại, các lá phiếu yêu cầu thêm từ ngữ được nêu trong Bộ luật Bầu cử California 12305 (c). Một số lá phiếu của quận đó bao gồm từ ngữ từ phần (b), nhưng các lá phiếu ở cả năm quận đó vẫn thiếu từ ngữ bắt buộc từ phần (c).

Điều này có nghĩa là 100 phần trăm cuộc bỏ phiếu của California đã được thực hiện hoàn toàn vi phạm luật bầu cử của tiểu bang.

Alpin
Lá phiếu của quận Alpine này có nội dung bắt buộc trong mục 13205 (b) nhưng không có từi ngữ bắt buộc trong mục (c).

Nếu Hoa Kỳ là một quốc gia được điều chỉnh bởi luật pháp, thì không một lá phiếu nào từ California nên được bỏ cũng như không được tính. Nó ở ngay trong mã tiểu bang California. Do đó, tất cả các lá phiếu của California đều không hợp lệ, chúng không thể được chính thức tính vào tổng số phiếu bầu của tiểu bang, và các phiếu bầu của cử tri đoàn của California phải bị vô hiệu.

Đối số truy cập

Đương nhiên, một số người sẽ nói, “Ồ, thôi nào, đó chỉ là vấn đề tiểu tiết chuyên môn”.

Đúng vậy, và vào năm 2016, một người đàn ông tên là Donald Clark đã thực hiện một cuộc đột nhập vào nhà dẫn đến cái chết của một người đàn ông 77 tuổi. Nhưng lời thú nhận tội ác của Clark sau đó bị coi là vô hiệu vì Clark “không hiểu đầy đủ các quyền Miranda của mình khi từ bỏ chúng và thú nhận”. Vì vậy, một kẻ giết người đã được tự do vì lý do tiểu tiết chuyên môn .

Nói cách khác, các yếu tố đó quan trọng.

Câu hỏi vẫn là: Chúng ta có phải là một quốc gia được điều hành bởi luật pháp hay không?

Tối cao Pháp viện của Wisconsin gần đây đã cho thấy sự liêm chính khi đã làm mất hiệu lực của khoảng 200.000 phiếu bầu ở tiểu bang. Vào thứ Hai, ngày 14/12, nó đã phán quyết rằng khoảng 200.000 phiếu bầu đã được bỏ ra vì vi phạm luật tiểu bang. Phán quyết đó hiện gây nghi ngờ về tính hợp lệ của các phiếu đại cử tri của Wisconsin.

Pennsylvania vi phạm luật bầu cử liên bang

Ở Pennsylvania, thống đốc và Tối cao Pháp viện tiểu bang rõ ràng đã vi phạm luật tối cao. Mục IV, Khoản 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ ghi:

“Thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức các cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ và Dân biểu sẽ do Cơ quan lập pháp của các tiểu bang đó quy định ở mỗi tiểu bang; nhưng Quốc hội có thể đưa ra hoặc thay đổi các quy định đó vào bất kỳ lúc nào, trừ trường hợp chọn Thượng nghị sĩ”.

Nói một cách đơn giản hơn, Hiến pháp Hoa Kỳ cho biết các nhà lập pháp được bầu của mỗi tiểu bang phải xác định thời gian, địa điểm và cách thức công dân sẽ bỏ phiếu. Vấn đề? Thống đốc Pennsylvania, Tom Wolf (một đảng viên Dân chủ) đã bỏ qua điều khoản này sau khi cơ quan lập pháp Đảng Cộng hòa của tiểu bang không chấp thuận yêu cầu gia hạn bỏ phiếu trong ba ngày của ông, cũng như chấp nhận các lá phiếu gửi qua thư trong khoảng thời gian đó nếu chúng không có dấu bưu điện. Từ chối nhận không cho một câu trả lời, Wolf chạy đến Tối cao Pháp viện Pennsylvania theo cánh tả, nơi đóng dấu cho đề xuất của ông ta (chứ không phải là cơ quan lập pháp như trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định).

Hoặc chúng ta là một quốc gia của luật pháp hoặc chúng ta không. Nếu các tiểu bang trong liên minh của chúng ta được điều chỉnh bởi luật pháp chứ không phải những bạo chúa vô luật pháp, thì quá trình bầu cử của Pennsylvania không hợp pháp. Do đó, các đại cử tri của Pennsylvania đã được lựa chọn một cách bất hợp pháp, và các phiếu bầu cử tri đoàn của họ phải bị vô hiệu.

Tóm lại:

  • Luật của California quy định rõ ràng rằng một số hướng dẫn nhất định cần phải xuất hiện trên các lá phiếu bầu cử tổng thống của nó.
  • Những chỉ dẫn đó không xuất hiện trên các lá phiếu của California.
  • Luật của California nói rõ rằng nếu hướng dẫn không xuất hiện, những lá phiếu đó không thể được bầu hoặc đếm.
  • Do đó, các lá phiếu từ California không được bầu cũng như không được đếm.

Và ở Pennsylvania:

  • Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ rằng cơ quan lập pháp của tiểu bang xác định thời gian, địa điểm và cách thức công dân sẽ bỏ phiếu.
  • Thống đốc và Tối cao Pháp viện Pennsylvania đã thay đổi thủ tục bầu cử mà không có sự đồng ý của cơ quan lập pháp tiểu bang.
  • Do đó, cuộc bầu cử của Pennsylvania là vi hiến.

Có phải một cuộc nổi dậy tư pháp ngăn cản công lý?

Các công dân đang đưa ra bằng chứng bị trừng phạt nếu khai man rằng đã xảy ra vi phạm luật bầu cử, nhưng bằng chứng này đang bị bác bỏ. Mỹ được cho là một quốc gia của luật pháp, nhưng khi bằng chứng về hành vi sai trái và vi phạm luật bầu cử bị tòa án bác bỏ một cách có hệ thống, người ta phải xem xét khả năng một cuộc đảo chính và / hoặc một cuộc nổi dậy tư pháp đang được tiến hành.

Và bởi vì các phương tiện truyền thông tiếp tục hạ thấp tính bất hợp pháp của những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử, người dân đang tin rằng một lời nói dối và một chính phủ hiện đang hình thành trong những phe cánh không có thẩm quyền thực sự để làm điều đó…

Vào ngày 6/1, khi các phiếu bầu của Cử tri đoàn được đếm ở thủ đô của quốc gia chúng ta, một người nào đó có liêm chính trong Quốc hội Hoa Kỳ cần phải thách thức 55 phiếu đại cử tri của California cũng như 20 phiếu đại cử tri của Pennsylvania.

Nếu phiếu bầu của California và Pennsylvania không bị phản đối và bị từ chối, chúng ta không còn là một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, mà là một quốc gia bị cai trị bởi những tên bạo chúa coi thường luật pháp. Và nếu điều đó xảy ra, người Mỹ sẽ cần phải quyết định một lần nữa xem đó có phải là loại chính phủ mà họ muốn hay không.