Tính đến ngày 10/2, ít nhất 12 giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc, đã qua đời vì nghi nhiễm COVID. Theo truyền thông Trung Quốc, 12 vị giáo sư này đều có một điểm chung: Hầu hết họ đều là những chuyên gia hàng đầu ủng hộ cho chế độ.

Ví dụ, ông Thụ Trạch Trung, viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc kiêm giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, qua đời vào ngày 10 tháng 2, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Thụ là nhà sinh học tế bào hàng đầu ở Trung Quốc và đã giành được nhiều giải thưởng lớn của ĐCSTQ.

Một người nổi tiếng khác là ông Trần Chiêm An,  và nguyên hiệu trưởng Trường Chủ nghĩa Mác của Đại học Bắc Kinh, qua đời vào ngày 24 tháng 1, hưởng thọ 76 tuổi. Ông từng là phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu triết học Mao Trạch Đông và đã giành được nhiều giải thưởng của ĐCSTQ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, trong 36 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, 15 giáo sư của Đại học Bắc Kinh đã liên tiếp qua đời. Mạng xã hội Weibo cho biết tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2022, 101 giáo sư của Đại học Bắc Kinh đã qua đời vào năm ngoái.

Dựa trên thông tin cáo phó trên trang web chính thức của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, một số sinh viên ở Bắc Kinh đã lập bảng so sánh các cáo phó trong 3 năm từ 2020 đến 2022.

Trước tháng 12 năm 2022, số lượng cáo phó trung bình mỗi tháng tại Đại học Bắc Kinh là dưới 9, nhưng đến tháng 12 năm 2022, con số này đã tăng mạnh lên trung bình hơn 30 cáo phó trong 1 tháng.