Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang nghiên cứu những cách mới để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng rẻ hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực tư nhân đối mặt với những thách thức tái cấp vốn, tờ China Daily cho biết hôm nay (7/1).

Tờ báo cho biết các tổ chức tài chính hiện đang được huy động để cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các công ty tư nhân và sẽ được phép sử dụng một loạt công cụ tài chính như trái phiếu và cho vay ngân hàng.

Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn sự suy giảm kinh tế mạnh mẽ, là hậu quả của nhu cầu trong nước giảm và thuế quan cứng rắn của Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu của họ.

Vào thứ Sáu tuần trước (4/1), Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm yêu cầu vốn dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lần thứ năm trong một năm, dự kiến ​​sẽ giải phóng tới 116 tỷ đô la tiền mặt cho việc cho hoạt động cho vay mới của ngành ngân hàng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực cắt giảm thuế và phí để cố gắng thúc đẩy nền kinh tế theo những gì ông mô tả là một chương trình điều chỉnh ngược chu kỳ.

Các khu vực Trung Quốc đang lên kế hoạch mới để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, với thành phố phía tây nam Trùng Khánh và tỉnh Liêu Ninh phía đông vừa công bố các biện pháp mới, bao gồm các quỹ cứu trợ, để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân.

China Daily cho biết ưu tiên của Ngân hàng Trung ương là tự do hóa lãi suất, tạo ra một hệ thống định giá vốn thống nhất và cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ.

Trung Dung