Theo tin từ trang Foxnews ngày 18/02, một cơ sở dữ liệu bị rò rỉ gần đây từ Trung Quốc cho thấy một “phân loại chi tiết về tư tưởng và hành vi” người Duy Ngô Nhĩ, đóng vai trò chính ẩn đằng sau các chương trình dạy nghề ở Tân Cương.

Cơ sở dữ liệu, được thu thập bởi Associated Press, mô tả hoạt động của hơn 300 người Duy Ngô Nhĩ có người thân ở nước ngoài và liệt kê thông tin về hơn 2.000 người thân, hàng xóm và bạn bè của họ. Các thông tin bao gồm tên, địa chỉ, số căn cước quốc gia, ngày giam giữ và địa điểm của người bị giam giữ, cùng với một hồ sơ chi tiết về gia đình, tôn giáo và khu phố của họ và lý do giam giữ.

Thông tin này cung cấp quan điểm đầy đủ về cách chính quyền Trung Quốc quyết định đưa ai vào và rời khỏi các trại giam, như một phần của một cuộc đàn áp lớn đã giam giữ hơn một triệu người dân tộc thiểu số.

Cơ sở dữ liệu nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc dựa vào tôn giáo như một lý do để giam giữ. Trung Quốc đã vật lộn nhiều thập kỷ để kiểm soát khu tự trị Tân Cương, nơi người Duy Ngô Nhĩ bản địa từ lâu đã phẫn nộ trước chính sách cai trị nặng nề của Bắc Kinh. Sau ngày 9/11, các quan chức bắt đầu sử dụng bóng ma khủng bố để biện minh cho những hạn chế tôn giáo khắc nghiệt hơn, cho rằng người Duy Ngô Nhĩ trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi “Hồi giáo cực đoan”.

Cơ sở dữ liệu bị rò rỉ vào tháng 11/2019, nói về một kế hoạch chi tiết mô tả cách thức vận hành hoạt động của hệ thống giam giữ. Dữ liệu cho thấy các trung tâm dạy nghề ở Tân Cương trên thực tế là ép buộc người dân vào trại để cải tạo tư tưởng và hành vi.

Những người trong trại và gia đình của họ bị theo dõi, phân loại một cách cứng nhắc. Các hộ gia đình được đánh giá là “đáng tin cậy” hoặc “không đáng tin cậy.” Thái độ của họ được xếp là “bình thường” hoặc “tốt”. Các gia đình có bầu không khí tôn giáo “nhẹ” hoặc “nặng” và cơ sở dữ liệu sẽ đếm xem có bao nhiêu người thân của mỗi tù nhân bị nhốt trong tù hoặc gửi đến “trung tâm huấn luyện”.

Cơ sở dữ liệu cho thấy phần lớn thông tin này được thu thập bởi các quan chức đóng tại các nhà thờ Hồi giáo. Thông tin này sau đó được tổng hợp trong một hồ sơ chi tiết về người thân, cộng đồng và tôn giáo của từng đối tượng.