Ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho hay trong suốt 15 năm hoạt động, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) đã hỗ trợ gần 700 sinh viên Việt tiếp tục học tập tại Mỹ.

Nhiều người trong số đó đã đạt được học vị tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, kỹ thuật, toán học, nông nghiệp và sức khoẻ. Họ đã trở về quê nhà để góp phần xây dựng đất nước, ông Vinh cho biết tại buổi họp cuối cùng tại thành phố Arlington của Hoa Kỳ vào ngày 22/3 – 24/3.

Qua lời khen ngợi việc đóng góp của VEF vào mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhà ngoại giao Việt Nam khẳng định giáo dục luôn là lĩnh vực then chốt trong hợp tác song phương và mong muốn các thành viên của VEF sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao thông qua hệ thống và các sáng kiến cho giáo dục.

Trong bài phát biểu của mình, Giám đốc Điều hành VEF Sandy Dang nhấn mạnh cuộc họp không chỉ đánh giá sự thành công của quỹ trong 15 năm mà còn tìm cách tiếp tục xây dựng dựa trên những kết quả này, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến và liên kết giữa các cựu sinh viên của VEF để góp phần vào mối quan hệ giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ.

Vào năm 2000, VEF được thành lập thông qua Quốc hội Hoa Kỳ theo Đạo luật Quỹ Giáo Dục Việt Nam. Từ năm 2003, Quỹ này hỗ trợ sinh viên Việt Nam theo học đại học ở Hoa Kỳ.

Thanh Hiền