Quốc vương Qaboos bin Said của Vương quốc Ô-man đã qua đời vào tối thứ Sáu, truyền thông nhà nước cho biết vào đầu ngày thứ Bảy (11/1) mà không đề cập đến nguyên nhân cái chết, thời gian quốc tang 3 ngày.

Qaboos, 79 tuổi, được phương Tây ủng hộ, đã cai trị nhà nước Ả-rập ở Vùng Vịnh kể từ khi ông tiếp quản chức vụ trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 1970 với sự giúp đỡ của Anh, cường quốc thuộc địa cũ của Ô-man, Reuters thông tin. 

Qaboos không con cái và không công khai bổ nhiệm người kế vị. Một đạo luật năm 1996 nói rằng, gia đình hoàng gia sẽ chọn người kế vị trong ba ngày kể từ khi ngai vàng không vương.

Nếu họ không đồng ý, một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, các lãnh đạo tòa án tối cao và người đứng đầu của hai hội đồng tư vấn sẽ trao quyền cho người trở thành quốc vương bằng cách viết tên trong một lá thư niêm phong.

Truyền thông nhà nước cho biết, thời gian quốc tang 3 ngày cho cả khu vực công và tư nhân, và treo cờ rủ trong vòng 40 ngày.

Qaboos đã không được khỏe trong nhiều năm và đã tới Bỉ điều trị y tế một tuần vào đầu tháng 12.