Theo hãng thông tấn Dts, Quốc hội Áo đã thông qua luật mới về đạo Hồi vào ngày thứ Tư vừa qua.

Luật sửa đổi này đảm bảo quyền lợi cho người theo đạo Hồi tại Áo, kèm theo các điều khoản đảm bảo khác tương tự như đã dành cho các cộng đồng tôn giáo khác. Chúng bao gồm quyền quan tâm đến tôn giáo riêng của họ trong các tổ chức chính phủ và nền giáo dục thần học Hồi giáo tại các trường đại học.

Luật mới cũng quy định về việc cấm tài trợ từ nước ngoài cho các tổ chức Hồi giáo. Những người hướng dẫn cầu nguyện (Imam) phải được đào tạo tại Áo và phải định cư tại nước này. Vào giữa tháng Ba sắp tới, Hội đồng Liên bang Áo sẽ phải thông qua luật mới này. Tuy nhiên, điều này được cho là chỉ mang tính hình thức.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Nga