Lạc Huệ Ninh, giám đốc Văn phòng Liên lạc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đề xuất rằng Hồng Kông nên được phi thực dân hóa hoàn toàn khi ông có bài phát biểu về “Ngày Hiến pháp Quốc gia” ngày 4 tháng 12 . 

Các thành viên của Hội đồng Lập pháp thân Bắc Kinh ngay lập tức vang lên. Một số nhà bình luận chỉ ra rằng điều này cho thấy Bắc Kinh sẽ cải tạo toàn diện người  dân Hồng Kông .

Lạc Huệ Ninh yêu cầu vào ngày đó nâng cao tinh thần yêu nước của người dân Hồng Kông và thoát khỏi hoàn toàn ảnh hưởng của chế độ thực dân.

Sau đó, Trần Mạn Kì, đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông , đã đề xuất rằng chính quyền Hồng Kông nên xóa bỏ ngay lập tức các luật liên quan đến từ thời thuộc địa. Thành viên Hội đồng Lập pháp Lương Mỹ Phân cũng đề xuất rằng luật nên được sửa đổi càng sớm càng tốt.

Về vấn đề này, cựu dân biểu ủng hộ dân chủ Hứa Chí Phong nói với Đài Á Châu Tự do rằng lần này tương đối hiếm khi các quan chức được Bắc Kinh cử đến Hồng Kông đề xuất phi thực dân hóa , và có thể kỳ vọng rằng hành động “phi Anh hóa” toàn diện của Hồng Kông Là bắt buộc.

Ông Hứa Chí Phong chỉ ra rằng công cuộc phi thực dân hóa của Bắc Kinh phải được thực hiện một cách toàn diện và sâu sắc, bắt đầu từ các quy định pháp luật, sau đó là tẩy não văn hóa và tư tưởng, và sẽ thực hiện từng bước, bởi vì Bắc Kinh muốn đại lục hóa Hồng Kông , đó là điều cơ bản. 

Trong những bước tiếp theo,như thay đổi về ý thức hệ, những địa danh liên quan đến Nữ hoàng, ví dụ như: Victoria Park, Queen’s Road Middle, v.v., sẽ dần dần biến mất hoàn toàn.

Hứa Chí Phong cho biết: “Cách quản lý, suy nghĩ và phong cách sống của Hồng Kông thời Anh quốc đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách mỗi người Hồng Kông xử lý mọi việc.

Ví dụ, nhiều người Hồng Kông thương tiếc cái chết của Nữ hoàng của nước Anh, hoặc họ sẽ ủng hộ đội tuyển Anh tại World Cup, vẫn có mối liên hệ sâu sắc với Vương quốc Anh và nó cũng ảnh hưởng đến bản sắc của người Hồng Kông, nếu nó bị xóa hoàn toàn, tôi nghĩ người Hồng Kông sẽ nghĩ rằng họ đang bị ĐCSTQ đô hộ và lấy đi danh tính ban đầu của chúng tôi.”

Có thể bạn quan tâm: