Tóm tắt bài viết

  • Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump công bố sáng kiến "Be Best" tại Vườn Hồng (Rose Garden) chiều thứ Hai (7/5).
  • Bà cho biết mục tiêu của sáng kiến nhằm giải quyết một vài vấn đề chính của xã hội mà trẻ em ngày nay đối mặt.
  • Chương trình của Đệ nhất Phu nhân sẽ gồm 3 vấn đề chính: Hạnh phúc, sử dụng truyền thông xã hội, và lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (nhóm opioid).

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump hôm thứ Hai (7/5) đã công bố sáng kiến nâng cao nhận thức cho trẻ em mang tên “Be Best” tại Vườn Hồng (Rose Garden) của Nhà Trắng. Mục tiêu của sáng kiến là nhằm giải quyết các vấn đề chính mà trẻ em ngày nay đang đối mặt, theo Business Insider.

Mục tiêu của chiến dịch, bà nói, là để khuyến khích trẻ em trở nên “tốt nhất” (Be Best) trên con đường cá nhân của mình trong cuộc sống, trong khi dạy trẻ nhận thức được tầm quan trọng của xã hội, cảm xúc và sức khỏe tinh thần.

Chương trình của Đệ nhất Phu nhân sẽ có 3 vấn đề chính: Hạnh phúc, sử dụng truyền thông xã hội, và lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (nhóm opioid).

“Vấn đề đạo đức cấp thiết của thế hệ chúng ta vẫn là phải có trách nhiệm và giúp con cái chúng ta quản lý nhiều vấn đề mà chúng đang đối mặt ngày nay, bao gồm khuyến khích những thói quen xã hội tích cực, cảm xúc, và thể chất”, Đệ nhất Phu nhân nhận định. “Bằng cách thừa nhận có nhiều vấn đề quan trọng, và biết rằng những vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều, tôi tin rằng chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ và nói về các vấn đề mà trẻ em đang đối mặt ngày nay”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sáng kiến kêu gọi các bậc cha mẹ, giáo viên và người lớn giúp thúc đẩy các giá trị như một đời sống lành mạnh, tử tế, sự động viên, và lòng tốt để trẻ em được chuẩn bị tránh xa cuộc khủng hoảng thuốc phiện và các tương tác truyền thông xã hội tiêu cực”.

Chương trình sẽ giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng truyền thông xã hội theo cách tích cực và hỗ trợ các gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (nhóm opioid).

Trong chương trình ra mắt của “Be Best” hôm thứ Hai, Đệ nhất Phu nhân nói về những đứa trẻ đã viết thư và gặp bà trong thời gian bà có mặt tại Nhà Trắng. Nhiều em trong số đó, cũng như Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, đều hiện diện trong buổi công bố.

Các thành viên Nội các như Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar dự kiến sẽ giúp Đệ nhất Phu nhân thực hiện sáng kiến của bà.

Triệu Hằng