Bill Binney, bộ óc nổi tiếng của Hoa Kỳ đã tweet một thông điệp vào ngày 19/12 (theo giờ Mỹ) lưu ý rằng số người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 trên toàn quốc nhiều hơn số đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Ông Binney dựa trên thông tin từ một bài báo của theo Washington Post, cho biết năm 2020 có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong hơn một thế kỷ qua, với 66,2%.

Ảnh chụp màn hình The Washington Post cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm 2020 cao nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Ông Binney đính kèm một liên kết đến số lượng cử tri đã đăng ký ở MỹGateway Pundit theo đó đã tạo ra một bản thống kê tính đến ngày 19 về những cử tri đăng ký. Theo đó có 213,8 ​​triệu cử tri đã đăng ký ở Mỹ tính đến sáng 19/12 theo giờ Mỹ.

Sử dụng những con số mà ông Binney đã trích dẫn, sẽ thấy một vấn đề lớn. Nếu chúng ta có 213,8 ​​triệu cử tri đã đăng ký ở Mỹ và 66,2% tổng số cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020, thì con số này tương đương với 141,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 (Binney cho biết là khoảng 140 triệu).

Thống kê số cử tri đăng ký đi bầu cử ở các tiểu bang Hoa Kỳ (ảnh: Gateway Pundit).

Cho đến nay, đã có tổng cộng 155.485.614 lá phiếu được kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Tổng thống Donald Trump có 74.216.747 phiếu bầu.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden có 81.268.867 phiếu bầu.

Nếu Tổng thống Trump giành được 74 triệu phiếu bầu, thì con số còn lại chỉ là 67,5 triệu phiếu cho Biden. Điều này có nghĩa là 13 triệu lá phiếu trùng lặp hoặc được tạo thêm ra đã tính cho ông Biden.

Hoặc nếu giả sử tính toán về phần trăm cử tri đi bầu của The Washington Post là sai, thì dựa trên số phiếu cử tri bầu cho Biden được công bố (hơn 81 triệu phiếu), thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử năm nay là 72, 7%, cao nhất kể từ năm 1900 (73,2%). Đó là một tỷ lệ trong mơ mà nếu thật sự đạt được, cử tri cho ông Biden sẽ phải thể hiện nhiều hơn là những lượt theo dõi quá thấp trong các bài phát biểu trực tuyến gần đây của mình.