Hôm 2/5, nhân viên Sở Nghiên cứu Biển Chết, Bộ Di sản và Văn hóa Israel, đã trưng bày ở Jerusalem, những mảnh vụn mới được phát hiện của “Các cuốn sách Biển Chết” (The Dead Sea Scrolls).  

Phát hiện mới này sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu lịch sử Do thái giáo và Ki-tô giáo.

“Các cuốn sách Biển Chết” được ẩn giấu từ 2.000 năm trước, trong 12 hang động ở Wadi Qumran, gần Biển Chết.

Phát hiện những mảnh vụn mới của “Các cuốn sách Biển Chết”
Những mảnh vụn có kích cỡ vô cùng nhỏ. (Ảnh: Vosizneias)

Nhà nghiên cứu Orenc Abelman đã tìm thấy ra những mảnh vụn mới của cuốn sách này ở hang động 11 gần Qumran. Vì chúng vô cùng nhỏ, nên không thể nhìn bằng mắt thường mà phải thông qua các thiết bị hiển thị hình ảnh.

Phát hiện những mảnh vụn mới của “Các cuốn sách Biển Chết”
Nhà nghiên cứu Orenc Abelman. (Ảnh: Vosizneias)

“Các cuốn sách Biển Chết” lần đầu tiên được phát hiện vào những năm 40 của thế kỷ 20 ở phía Đông Jerusalem. Nội dung của chúng ghi lại những sự kiện lịch sử ở khu vực Israel từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên. Đây là một trong những tài liệu lịch sử quan trọng liên quan tới Do Thái giáo và Ki-tô giáo.

Những nhà nghiên cứu cũng đã lần lượt tìm ra hàng chục nghìn mảnh vụn của “Các cuốn sách Biển Chết” tại 11 hang động. Ít nhất 130.000 mảnh vụn đã được chụp lại.

Phát hiện những mảnh vụn mới của “Các cuốn sách Biển Chết”
Ít nhất 130.000 mảnh vụn “Các cuốn sách Biển Chết” đã được chụp lại. (Ảnh: Chinanews)

Một thời gian dài về sau, các cuốn sách này được lưu giữ trong một bảo tàng ở Jerusalem.

Tuy nhiên, việc tìm đọc chúng bị hạn chế. Phòng đọc chỉ có thể chứa hai người cùng một lúc. Vị trí đọc sách phải phân cách bằng kính. Nội dung được phép tìm hiểu cũng chỉ giới hạn trong một vài chương. Thời gian nghiên cứu tối đa là 3 tiếng một lần đối với mỗi người.

Phát hiện những mảnh vụn mới của “Các cuốn sách Biển Chết”
Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu trên máy tính. (Ảnh: Chinanews)

Trước đó, trong số “Các cuộn sách Biển Chết” tìm thấy, có khoảng hơn 200 cuộn thuộc tác phẩm Cựu Ước. Hầu hết chúng đều trong tình trạng tốt, mặc dù có niên đại cổ hơn bất cứ bản thảo nào trước đó.

Huyền Trang