Một lượng bức xạ bất ngờ được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Canada và Califonia sau 4 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) xảy ra năm 2011.

Bức xạ từ thảm họa hạt nhân Fukushima đã được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi Canada, theo công bố của các nhà nghiên cứu trong tuần này. Khám phá được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một nhóm các nhà khoa học công dân đã phát hiện ra bức xạ ở vùng biển ngoài khơi Califonia.

Dữ liệu từ Viện Hải dương học Woods Hole cho thấy một lượng bức xạ thấp từ Fukushima đã bất ngờ xuất hiện ở khoảng 100 dặm phía tây của Eureka ở phía bắc California.

Viện cũng đang theo dõi một số vùng biển ngoài khơi Oregon, Washington, Hawaii và Trung Mỹ cùng với các khu vực khác.

Ngoài những phát hiện trên, Viện Hải dương học Bedford của Canada cũng đã tìm thấy bức xạ ở vùng biển ngoài khơi Canada.

Tuy nhiên, các nhà khoa học của cả hai viện đều nhấn mạnh rằng mức độ bức xạ tìm thấy rất thấp. Tiến sĩ John Smith của Viện Hải dương học Bedford tin rằng, thậm chí là ở những mức cao nhất, thì lượng bức xạ của chất ce-ci (cesium) sẽ không vượt quá ba đến năm bê-cơ-ren trong một tấn nước biển. Tiêu chuẩn bình thường cho nước uống là 10.000 bê-cơ-ren trong một tấn nước biển, chứng tỏ là mức bức xạ thấp này đến đâu.

Ông cũng viết rằng trong khi bức xạ tích lại trong cá, “mức độ phơi nhiễm được dự đoán là nhỏ” hơn mức độ an toàn cơ sở hàng ngàn lần.

Lem Buesler, nhà khoa học đứng đầu viện Hải dương học Woods Hole, tán thành rằng không có lý do gì để phải lo lắng cả. “Mức bức xạ ngoài khơi vẫn khá thấp, nghĩa là vẫn chỉ ở mức vài bê-cơ-ren trong một tấn nước, thấp hơn khoảng một ngàn lần so với tiêu chuẩn nước uống”, ông nói với tạp chí Santa Cruz Sentinel, và thêm rằng ông không hề e ngại gì khi bơi, đi thuyền, hay ăn cá từ những vùng biển bị nhiễm bức xạ.

Screenshot-2015-01-01-at-11.45.26-AM
Những điểm Viện Hải dương học Woods Hole theo dõi bức xạ từ Fukushima

Trong khi đó, không có chút bức xạ nào được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi Alaska, Tiến sĩ thú y Bog Gerlach, người thuộc Cục Bảo tồn Môi trường bang Alaska, và đang là thành viên của đội theo dõi bức xạ Fukushima của bang cho hay.

Đội theo dõi đã đều đặn lấy mẫu từ cá để tìm kiếm các chất gây ô nhiễm như thủy ngân, dấu vết các kim loại, và các chất gây ô nhiễm khác. Các mẫu lấy từ nước và tảo bẹ cũng cho kết quả là sạch.

“Điều quan trọng là chúng ta phải theo dõi nó, nhưng tại thời điểm này, với những mức độ thấp như vậy, thì không gì có đe dọa đến sức khỏe công cộng, đến cá hay các loại động vật biển có vú hay các loài động vật khác, Tiến sĩ Gerlach đã nói với KTVA. Ông Gerlach cũng nói nếu bức xạ có đến Alaska, thì mức đỉnh điểm đạt được cũng không quá 5 bê-cơ-ren trong một tấn nước, trong khi nước xả từ Fukushima ngay sau thảm họa hạt nhân có mức bức xạ tới 50 triệu bê-cơ-ren trong một tấn.

Bởi Zachary Stieber, Epoch Times