Theo tiết lộ của một cuộc khảo sát, một lượng lớn người dân Hồng Kông đã xuất hiện tại các cuộc biểu tình Dù mới bị dẹp gần đây.

Trung tâm Liên lạc và Khảo sát Ý kiến Cộng đồng tại Trường Báo chí thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc đã tổ chức một cuộc điều tra ý kiến của người dân qua điện thoại từ ngày 8/12 đến ngày 12/2 và công bố kết quả điều tra hôm 18/12.

Trong số 1.011 cư dân Hồng Kông trên 15 tuổi được khảo sát, khoảng 20% người trả lời cho biết họ đã tham gia biểu tình. Theo cách tính ngoại suy của Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, điều đó có nghĩa khoảng 1,2 triều người dân Hồng Kông đã tham gia biểu tình trên các đường phố.

Số người phản đối việc chiếm đóng là 42,3%, nhiều hơn số người ủng hộ (chiếm 33.9%).

Một cuộc thăm dò dư luận do Đại học Hồng Kông thực hiện cũng tiết lộ những con số tương tự, trong đó có 31.3% người ủng hộ và 49.3% người phản đối.

Giáo sư Lee Lap-Fung thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc nói rằng kết quả khảo sát cho thấy người dân Hồng Kông có lập trường nhất quán về Phong trào Dù nhưng không đồng tình với toàn bộ chiến lược của nó.

Trong khi đó, ông Ivan Choy, nhà bình luận chính trị thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc, nói rằng việc 1/6 dân số Hồng Kông đổ xuống đường cho thấy yêu cầu cải cách mạnh mẽ mà chính phủ Hồng Kông không thể tùy tiện bỏ qua, theo Nhật báo Apple.

Ông Lee Cheuk-yan, một nhà lập pháp thuộc Đảng Lao động, cũng cảnh cáo rằng chính phủ không thể đưa ra đề xuất bảo thủ cho việc cải tổ bầu cử tại vòng hai của cuộc trưng cầu dân ý năm sau, bởi nó có thể gây ra sự phản đối gay gắt trong dân chúng.

Trên thực tế, nhiều nhóm sinh viên đã chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức biểu tình tại vòng hai của cuộc trưng cầu dân ý, và cân nhắc về các hành động bất hợp tác để giữ vững những cuộc biểu tình hiện tại.

Bởi Larry Ong