Có những quốc gia tưởng chừng như kinh tế cực mạnh nhưng mức lương tối thiểu của người dân lại khá thấp.

Dưới đây là danh sách mức lương tối thiểu của một số quốc gia trên thế giới để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về sự chênh lệch giàu nghèo và mức sống của người dân trên thế giới như thế nào. Tất nhiên những con số này không thể nói lên tất cả về sự chênh lệch giàu nghèo mà nó còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn sống, mức thuế và tỷ giá trao đổi tiền tệ của các quốc gia này.

muc luong 7
Hơn 423.000 đồng

muc luong 17
Hơn 1 triệu đồng

muc luong 18
Hơn 1,2 triệu đồng

muc luong 11
Hơn 1,4 triệu đồng

muc luong 6
Hơn 1,6 triệu đồng

muc luong 5
Hơn 2 triệu đồng

muc luong 22

muc luong 15
Hơn 3,8 triệu đồng

muc luong 21
Hơn 4,7 triệu đồng

muc luong 20
Hơn 4,8 triệu đồng

muc luong 28
Gần 6 triệu đồng

muc luong 13
Hơn 7,2 triệu đồng

muc luong 12
Hơn 9 triệu đồng

muc luong 3
Hơn 10 triệu đồng

muc luong 26
Hơn 11,3 triệu đồng

muc luong 16
Hơn 14,7 triệu đồng

muc luong 24
Gần 15,6 triệu đồng

muc luong 9
Hơn 16,8 triệu đồng

muc luong 23
Gần 25 triệu đồng

muc luong 19
Hơn 28 triệu đồng

muc luong 10
Gần 29 triệu đồng

muc luong 4
Hơn 31 triệu đồng

Hơn 31,4 triệu đồng
Hơn 31,4 triệu đồng

muc luong 1
Hơn 33,4 triệu đồng

Gần 36,5 triệu đồng
Gần 36,5 triệu đồng

Hơn 36,8 triệu đồng
Hơn 36,8 triệu đồng

Hơn 48 triệu đồng
Hơn 48 triệu đồng

Hơn 53 triệu đồng
Hơn 53 triệu đồng

(TH)

Ảnh Bright Side

Xem thêm: