Theo The Channel News Asia, hôm qua (25/8), theo lời khuyên của Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm đã tuyên bố giải tán Quốc hội thứ 12 và người dân Singapore sẽ đi bầu cử vào ngày 11/9 để chọn ra 89 thành viên Quốc hội mới từ 29 khu vực bỏ phiếu.

Theo lời khuyên của Thủ tướng Lý, Tổng thống Trần Khánh Viên đã ban hành Lệnh Bầu cử, trong đó tuyên bố Ngày Đề cử ứng viên là ngày 1/9.

Ban bầu cử Singapore cho biết mỗi ứng viên vào ghế Quốc hội sẽ phải nộp một khoản ký quỹ là 14.500 đô la Singapore, bằng 8% số tiền trợ cấp cho một Thành viên Quốc hội trong một năm dương lịch. 9 ngôi trường đã được nêu tên làm các trung tâm đề cử ứng viên.

Lần bầu cử này, Ủy ban Đánh giá ranh giới Bầu cử phân chia bản đồ chính trị Singapore thành 29 khu vực bầu cử, tương ứng với 89 ghế trong Quốc hội. Trong đó, gồm có 13 khu vực tranh cử đơn lập (SMC) và 16 khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng (GRC).

Đảng Nhân dân hành động (PAP) đang cầm quyền tiến hành tranh cử cho cả 89 vị trí trong Quốc hội. Trong nhiều tuần qua, đảng này đã giới thiệu các ứng viên và các khu vực nào mà họ sẽ đứng ra tranh cử.

Người ta dự đoán rằng phe đối lập, hiện gồm 9 đảng tích cực hoạt động cũng sẽ tuyên bố tranh cử cho cả 89 ghế trong Quốc hội. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ năm 1963.

Ngay sau khi Lệnh Bầu cử được ban hành, Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng ông kêu gọi Tổng tuyển cử để xin sự ủy thác của người dân Singapore nhằm đưa đất nước đi qua 50 năm độc lập, tiến vào nửa thế kỷ tiếp theo.

Các bạn sẽ là người quyết định ai sẽ quản lý Singapore trong vòng 5 năm tới. Hơn thế, các bạn sẽ lựa chọn một nhóm để làm việc cùng người dân trong giai đoạn 15-20 năm tới, và đặt ra định hướng cho Singapore trong vòng 50 năm nữa,” ông Lý Hiển Long viết.

Minh Trí tổng hợp