Những người thích ngắm trời đêm sẽ được chứng kiến một siêu mặt trăng tươi sáng và rất lớn vào ngày 14 tháng 11.

Siêu mặt trăng của tháng 11 là một trong ba siêu mặt trăng liên tiếp trong ba tháng cuối cùng của năm 2016. Tháng trước hiện tượng này xuất hiện vào ngày 16 tháng 10, còn siêu mặt trăng cuối cùng của năm là vào ngày 14 tháng 12.

Trong 3 tháng liên tiếp, siêu mặt trăng tháng 11 đặc biệt hơn cả. Nó không chỉ là mặt trăng tròn gần trái đất nhất năm 2016 mà còn là trăng tròn gần nhất của thế kỷ 21.

Lần gần nhất hiện tượng này xuất hiện là vào ngày 26/1/1948. Còn lần tiếp theo là phải đến ngày 25/11/2034.

Khái niệm siêu mặt trăng nói về một mặt trăng tròn ở vị trí gần nhất với Trái đất trên quỹ đạo hình elip của nó. Các nhà thiên văn gọi khái niệm này là “trăng cận điểm”, trái ngược với trăng viễn điểm (khi mặt trăng ở xa trái đất nhất).

super-moon-micro-moon-apogee-perigee

Một siêu mặt trăng có thể trông to hơn trăng tròn bình thường đến 14 % và sáng hơn 30 %, theo NASA. Hiệu ứng này rõ rệt nhất khi ngắm mặt trăng ở gần đường chân trời.

Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh về siêu mặt trăng tháng 10 trên tài khoản Twitter của họ.

Mai Lan

Xem thêm: