Thánh Kinh•Khải Huyền là bộ dự ngôn, tiên tri chuẩn xác và toàn diện về lịch sử nhân loại. Trong đó, Khải Huyền đã tiên tri về ngày 20/7/1999, ngày đánh dấu cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với học viên Pháp Luân Công.

khai-thi-tu-khai-huyendai-hoan-nan-bat-dau-ngay-20-7-1999
khai-thi-tu-khai-huyendai-hoan-nan-bat-dau-ngay-20-7-1999

«Thánh Kinh•Khải Huyền» là dự ngôn nổi tiếng, tiên tri chuẩn xác và toàn diện về lịch sử nhân loại. Bởi vì nó là bộ cuối cùng của Thánh Kinh, các loại đạo lý của Thánh Kinh đều bao hàm trong đó, nên có người ví nó là “tổng trạm” của Thánh Kinh. Tác giả «Khải Huyền» là Thánh John, một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus. Vào 2.000 năm trước, Thánh John bị lưu đày tới đảo Patmos, nơi ông được Thần lĩnh tới thiên quốc và nhìn thấy cuốn sách với bảy phong ấn; «Khải Huyền» chính là ông đã căn cứ cảnh tượng nhìn thấy và ghi lại mà thành.

Trong bài viết có giới hạn dưới đây, xin được giải mã những khải thị từ Khải Huyền về ngày 20/7/1999 – ngày đánh dấu cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công.

Con Thú đi lên từ dưới biển

giang-trach-dan-600x400

Tiết 1 chương 13, Khải Huyền viết: “Kế đó tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; Con Thú ấy có mười sừng và bảy đầu; trên các sừng nó có mười vương miện, và trên các đầu nó có những danh hiệu phạm thượng”.

Tiết 2 chương 13 Khải Huyền: “Con Thú tôi thấy ấy trông giống như một con beo; chân nó giống như chân gấu; miệng nó giống như miệng sư tử. Con Rồng ban cho nó quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn”.

Đoạn này ghi lại sự việc xảy ra trong vương quốc ma quỷ, cũng là Trung Quốc ngày nay. Dị tượng mà Thánh John nhìn thấy ở đây chính là sự kiện Giang Trạch Dân lên nắm quyền tại Trung Quốc. Con thú này chính là Giang Trạch Dân. Từ “con thú” được nhắc đến nhiều lần trong «Khải Huyền». Trong «Khải Huyền», cả vua và đám lâu la của ma quỷ Sa-tăng đều được dùng “thú” để biểu thị, đều có tên trong sách sự sống của ma quỷ. Chỉ cần là người của Sa-tăng, thì đều có ký hiệu “bảy đầu và mười sừng”, tức bị đánh thú ấn “búa liềm”.

“Mười vương miện” trên đầu con thú chứng tỏ nó từng được chúng Thần ban cho 10 lần làm vua khi luân hồi chuyển sinh. Đại vương thứ sáu của đại hồng long là vương miện cuối cùng trong 10 vương miện của nó. Ở đây độc giả dễ nhầm “mười sừng” với “mười vương miện” trên chiếc sừng, thực ra “mười sừng” trong “mười sừng và bảy đầu” là vị trí đội vương miện thứ mười của nó.

Giang Trạch Dân là vương miện thứ sáu trong bảy vương miện của đại hồng long.

tiên tri, Phap Luan Cong, Khải Huyền, bức hại,
Con thú 7 đầu ám chỉ Giang Trạch Dân..

Khi “con rồng đỏ” Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thảm sát dân chúng trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Giang Trạch Dân chỉ là một quan chức ở Thượng Hải. Sau ngày 4/6/1989, Giang Trạch Dân dẫm đạp lên máu của dân chúng, từ Thượng Hải trực tiếp thăng lên làm Tổng Bí thư ĐCSTQ, do đó «Khải Huyền» mới nói “Con thú từ dưới biển đi lên”.

Báo rất nhanh nhẹn, nhưng trước khi hành động thì nằm bất động trong đám cỏ rậm rình cơ hội. “Con thú tôi thấy ấy trông giống như một con báo” thuyết minh rằng Giang Trạch Dân đã sớm có dã tâm thèm muốn ngôi vị lãnh đạo ĐCSTQ, và vẫn nằm im lìm tại Thượng Hải chờ cơ hội. Giang Trạch Dân khi hành động, chẳng hạn thảm sát tại Thiên An Môn và sau này là bức hại Pháp Luân Công, thì không kiêng nể gì, như con gấu dẫm chân vậy, do đó «Khải Huyền» mới nói “chân nó giống như chân gấu”, so sánh thích hợp phi thường. Phong cách nói chuyện của Giang Trạch Dân, ví dụ mắng nhiếc ký giả tại Hồng Kông, khua tay múa chân, thì cũng giống sư tử chõ mõm vào đối phương, do vậy «Khải Huyền» mới nói “miệng nó giống như miệng sư tử”, cũng thích hợp phi thường.

“Con Rồng” ở đây chính là con rắn thời xưa, cũng là Sa-tăng, ác quỷ, đại hồng long, và tà linh cộng sản kiến lập thành công vương quốc ma quỷ tại nhân gian. Giang Trạch Dân lên nắm quyền, cũng chính là được nó ban cho “quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn”.

Đại hoạn nạn bắt đầu ngày 20/7/1999

Tiết 10 chương 3, Khải Huyền viết: “Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng. Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất”. “Giờ thử thách” ở đây chính là đại nạn bức hại Thánh đồ bắt đầu ngày 20/7/1999, người đắc thắng sẽ có thể vĩnh sinh, còn lại sẽ bị đào thải hủy diệt trong các loại kiếp nạn vào ngày tàn của thế giới, đây chính là một khải thị trọng yếu khác của «Khải Huyền».

Tiết 17 chương 12 «Khải Huyền» viết: “Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển“. Con rồng đứng ở đó là để đợi thời cơ, chờ tới lúc sẽ phát động cuộc bức hại Thánh đồ, đồng thời bức hại toàn diện con người thế gian nhằm đưa họ xuống địa ngục.

Ngày 20/7/1999 chính xác là thời gian bắt đầu sự kiện bức hại Thánh đồ của tà ác, con rồng đỏ đứng trên bãi cát bên bờ biển chờ đợi chính là thời khắc này. Khi thời điểm đến, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành đàn áp và tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công trên phạm vi toàn cầu, do đó nhà tiên tri người Pháp Nostradamus mới viết như sau trong tập thơ «Các Thế Kỷ» của ông: “Năm 1999 tháng Bảy, Đại vương Khủng bố từ trên trời xuống” (The year 1999, seventh month, From the sky will come a great King of Terror —Các Thế Kỷ X, Khổ 72). Khi ấy vệ tinh NASA của Mỹ đã chụp được bức ảnh mặt quỷ Sa-tăng trên địa cầu.

Tiết 5, 6, 7 chương 13, Khải Huyền viết: “Con Thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng, và được ban cho quyền để hành động trong bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời. Nó cũng được cho phép giao chiến với các Thánh đồ và chiến thắng họ; và nó được ban cho quyền trên mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia”. Trong 3 tiết này, Khải Huyền chỉ rõ rằng đại hoạn nạn kiểm nghiệm toàn diện con người thế gian là do con thú bảy đầu và mười sừng phát động, và nó được phép bức hại Thánh đồ trong 42 tháng.

Trong lịch sử, không có sự kiện nào trùng hợp với đại hoạn nạn được mô tả trong Khải Huyền, ngoại trừ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Lịch sử không có trùng hợp ngẫu nhiên, và nếu có trùng hợp thì chính là do Thần an bài.

Như vậy, “con rồng đỏ” ám chỉ ĐCSTQ, còn “con thú” bảy đầu và mười sừng đi lên từ biển ám chỉ Giang Trạch Dân đi lên từ Thượng Hải, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999.

tiên tri, Phap Luan Cong, Khải Huyền, bức hại,
Giang Trạch Dân là người khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20/7/1999. (Ảnh: Internet)

Tiết 13, 14 chương 7 «Khải Huyền» viết: “Bấy giờ một vị trong các vị trưởng lão hỏi tôi, ‘Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng này là ai, và họ từ đâu đến không?’. Tôi trả lời với vị đó, ‘Thưa ngài, ngài biết’. Vị đó nói với tôi, ‘Đây là những người đã ra từ cơn đại nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của Chiên Con’”.

“Cơn đại nạn” chính là bắt đầu ngày 20/7/1999, ngày thử thách dân cư trên đất, ngày ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đoạn đối thoại này trong «Khải Huyền» khải thị người đời rằng những ai mà trong cuộc bức hại này có thể phân rõ thiện-ác, phân biệt rõ đâu là ma quỷ và đâu là Cứu Thế Chủ, thì là vượt qua kiểm nghiệm, được Cứu Thế Chủ cứu độ, tẩy rửa nghiệp lực trên thân, từ đó đắc cứu.

Tất nhiên, trong cơn đại nạn “thử thách dân cư trên đất” này, các tín đồ Cơ Đốc cũng bao hàm trong đó, nên tiết 8 chương 13 «Khải Huyền» nói: “Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế”.

“Sách sự sống của Chiên Con” là sách sự sống của Chúa Jesus, “thờ phượng nó” chỉ tin vào lừa dối phỉ báng của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Như vậy «Khải Huyền» dùng đoạn này để nói với người đời rằng kể cả bạn là tín đồ Cơ Đốc, nếu bạn tin vào phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 42 tháng này, thì bạn không hề có tên trong sách sự sống của Chúa Jesus.

Tiết 9, 10, 11 chương 6 «Khải Huyền» viết: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có các linh hồn của những người đã bị giết vì Đạo của Thần và vì lời chứng mà họ giữ vững. Những người ấy kêu lớn rằng, ‘Lạy Chúa Toàn Năng, Đấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những kẻ sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con?’ Bấy giờ mỗi người của họ được ban cho một chiếc áo choàng trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ và chờ đợi thêm ít lâu, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và anh chị em của họ bị giết như họ“.

Qua 3 tiết này, «Khải Huyền» chỉ rõ rằng sự kiện bức hại Thánh đồ này, đại hoạn nạn “thử thách dân cư trên đất” này là đã được an bài trước, tàn khốc tới mức lấy đi không ít mạng sống và đợi tới khi “đủ số”.

Nghĩa là, phong trào cộng sản trong lịch sử chỉ là để khiến Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tan, nhằm gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp tại thế gian, dùng toàn bộ sức mạnh quốc gia để bức hại học viên Pháp Luân Công, thực hiện cái gọi là “kiểm nghiệm” của chúng Thần quá khứ đối với học viên Pháp Luân Công, đồng thời quan sát biểu hiện của con người, xem họ nên bị hủy diệt hay có vị lai trong đại thẩm phán tối hậu.

Cuộc bức hại tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công bắt đầu từ ngày 20/7/1999. (Ảnh: Internet)
Cuộc bức hại tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công bắt đầu từ ngày 20/7/1999. (Ảnh: Internet)

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công này, con người đều bị mê trong đó, nghĩ rằng sự kiện bức hại với bản thân mình là không có quan hệ, nhưng sự thật lịch sử lại hoàn toàn khác. Con người đều phải lựa chọn trong đó, chọn theo “con rồng đỏ” (còn gọi là Ác quỷ, hay Sa-tan), hay là chọn theo Cứu Thế Chủ (“Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”).

Chọn theo Cứu Thế Chủ thì đắc thắng, nếu không, thì là không qua được kiểm nghiệm. Nói cách khác, sự kiện Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, bề mặt là học viên Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng thực chất là toàn nhân loại đều bị kiểm nghiệm, xem đối đãi với sự kiện này như thế nào, từ đó xếp đặt vị trí cho mình, bởi vậy «Khải Huyền» mới gọi là “để thử thách dân cư trên đất”. Những ai không đi theo Cứu Thế Chủ sẽ đối mặt với tương lai bị đào thải bởi các loại thiên tai nhân họa thời mạt thế.

Theo chanhkien.org

Xem thêm: