Theo Reuters, hôm 31/3, Bộ trưởng Di trú Canada John McCallum cho biết Canada sẽ tiếp nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria, sau khi nước này đã chào đón hơn 25.000 người tị nạn trong những tháng vừa qua.

Kể từ khi đảng Tự do giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 10/2015, chính phủ do đảng này nắm quyền đã tiếp nhận nhiều người tị nạn Syria hơn chính phủ của đảng bảo thủ trước đó.

Các tổ chức và cá nhân gồm nhà thờ, gia đình và các nhóm cộng đồng đã đăng ký để bảo lãnh những người tị nạn Syria. Bộ trưởng McCallum cho biết ông đang ưu tiên cho việc phản hồi các hồ sơ chưa được xử lý của những nhóm và tổ chức này.

Sở Di trú cho biết, tính đến ngày 28/3, đã có 26.200 người Syria đến Canada. Bên cạnh đó, có thêm gần 16.000 hồ sơ người tị nạn đang được xử lý hoặc trong quá trình hoàn tất, mặc dù những người tị nạn này chưa đặt chân đến Canada.

Bộ trưởng McCallum nói rằng ông đã chỉ thị các quan chức nới rộng hạn chót nộp hồ sơ bảo lãnh của các tổ chức và cá nhân đến ngày 31/3 thay vì ngày 1/3 để các cơ quan chính phủ có thể xử lý tiếp các hồ sơ tồn đọng.

Ban Mai tổng hợp