Tuyết rơi dày tới 15cm mang đến nhiều khó khăn trong đi lại cho người dân Paris, song bất ngờ đem lại vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh cho thủ đô nước Pháp.

Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Vương cung thánh đường Sacré-Cœur (ảnh: France 24).
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Khải hoàn môn (ảnh: Getty).
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Nhà thờ Đức bà Paris bên bờ sông (ảnh: France 24).
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Những cung đường đầy tuyết trắng trở thành địa điểm trượt tuyết lý tưởng của người dân (ảnh: France 24).
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Đường phố vắng tanh vì mưa tuyết
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng
Paris đẹp bất ngờ giữa trời tuyết trắng

Thùy Linh