Cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ba nhóm thuộc đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên và hình ảnh của ông để kêu gọi tài trợ, theo ThehillPolitico.

Một cố vấn của ông Trump hôm 6/3 tiết lộ, các luật sư của ông Trump đã gửi thư cho ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, chiến dịch Quốc hội đảng Cộng hòa Quốc gia và chiến dịch Thượng viện đảng Cộng hòa Quốc gia. Nội dung thư yêu cầu ba nhóm này ngừng việc sử dụng tên và hình ảnh của ông Trump để kêu gọi tiền tài trợ.

Vị cố vấn lưu ý “cựu tổng thống vẫn cam kết với Đảng Cộng hòa và bầu những người bảo vệ truyền thống ủng hộ chính sách Nước Mỹ trên hết, nhưng điều đó không cho phép bất kỳ ai – bạn hay thù – được phép sử dụng hình ảnh của ông ấy mà không có sự chấp thuận rõ ràng”.