Trong bài phát biểu tại CPAC, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phản đối chỉ đạo của Tòa Bạch Ốc hiện tại về lệnh phong tỏa vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, về các chính sách với Trung Quốc và về chủ nghĩa xã hội.

Ông tuyên bố: “Tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay để tuyên bố rằng, cuộc hành trình đáng kinh ngạc mà chúng ta đã bắt đầu cùng nhau 4 năm trước còn lâu mới kết thúc”.

Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tương lai của Đảng Cộng hòa là một đảng bảo vệ các lợi ích và giá trị xã hội, kinh tế và văn hóa của các gia đình người lao động Mỹ — thuộc mọi chủng tộc, mọi màu da và mọi tín ngưỡng. Đảng Cộng hòa tin rằng nhu cầu của công dân hàng ngày phải được ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU”.