California những năm gần đây đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước lớn. Do đó lượng nước cần sản xuất trong tương lai chắc chắn cần phải tăng lên rất nhiều. May mắn thay, thiết kế mới dạng “ống” đã có thể giải quyết vấn đề nghiêm trọng của tình trạng thiếu nước ở California.

ong pin nang luong mat troi va loc nuoc bien 1

Kế hoạch máy phát điện nghệ thuật LAGI là một cuộc thi thiết kế tại thành phố Santa Monica. Đường ống này được thiết kế bởi công ty kỹ thuật Canada Abdolaziz và đồng nghiệp. Nó không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật đẹp, mà nó còn có thể “đại diện cho những thay đổi về nước trong tương lai”.

ong pin nang luong mat troi va loc nuoc bien 2

Theo kỹ sư Halili, mỗi năm đường ống này có thể sản xuất hàng triệu MWh điện và 150 triệu gallon nước uống từ nước biển thông qua khử muối.

ong pin nang luong mat troi va loc nuoc bien 3

Kết quả là 2 loại sản phẩm: Nước tinh khiết là mạng lưới nước uống trực tiếp chủ yếu  cung cấp cho thành phố, nước sạch với 20% độ mặn.

ong pin nang luong mat troi va loc nuoc bien 4

ong pin nang luong mat troi va loc nuoc bien 5

Hy vọng công nghệ lọc mới có thể phát triển và sớm đi vào sử dụng thực tế để cung cấp nước sạch tới nhiều nơi hơn trên thế giới.

Bạch Mỹ

Xem thêm: