Nike đã được bật đèn xanh để tuồn hàng chục tỷ USD doanh thu ra khỏi châu Âu.

ICIJ vừa công bố tài liệu trong Hồ sơ Paradise (Hồ sơ thiên đường). Theo đó, năm 2004, các cơ quan chức năng của Hà Lan đã giúp Nike tuồn hàng chục tỷ USD ra Bermuda, một thiên đường thuế khác.

Theo ICIJ, Nike xây dựng cấu trúc công ty con chồng chéo tại nước ngoài, chủ yếu ở các thiên đường thuế để các công ty con tự giao dịch với nhau.

Những cấu trúc công ty con này phục vụ một mục đích duy nhất là đẩy doanh thu từ những vùng bị đánh thuế mạnh về các thiên đường thuế, giúp tránh được hàng tỷ USD tiền thuế.

Công ty con tại Bermuda của Nike có tên Nike International Ltd, có khả năng thu tiền tác quyền từ trụ sở của tập đoàn này tại Hà Lan. Trụ sở chính này là đầu mối bán hàng cho các nhà bán lẻ và bán buôn các sản phẩm của Nike khắp châu Âu.

Tiền tác quyền thu về chính là hàng tỷ USD lợi nhuận từ thị trường châu Âu, vốn sẽ bị đánh thuế rất nặng.

Nhiều năm liền, các khoản phí tác quyền rất lớn được chuyển đến Bermuda từ các công ty con của Nike tại Hà Lan. Theo hồ sơ đệ trình Tòa án Thuế của Mỹ, Nike đề cập các khoản phí tác quyền chuyển tới Bermuda năm 2010, 2011 và 2012 với tổng số tiền là 3,86 tỷ USD.

Tới tháng 7/2014, lợi nhuận của công ty con Nike International Ltd. đã lên tới 6,6 tỷ USD. Số tiền chảy vào một công ty không có 1 nhân viên nào. Toàn bộ số tiền này chỉ phải đóng mức thuế 3% và tất nhiên Mỹ không hưởng một xu nào trong số tiền thuế vốn đã ít ỏi trên.

Nike đã trốn thuế một ngoạn mục trong nhiều năm trời.

Anh Tuấn