HKFP đã chụp được một số trang phục hóa trang của người dân trong lễ hội Halloween được diễn ra ở Hồng Kông trong ngày 31/10 vừa qua.

Cả người biểu tình và người vui chơi đã tập trung tại miền Trung để tổ chức lễ hội Halloween. Cảnh sát chống bạo động đã tuần tra xung quanh khu giải trí Lan Kwai Fong suốt buổi tối. Nhiều người đeo mặt nạ và hô khẩu hiệu yêu cầu dân chủ. Sự kiện kết thúc khi các sĩ quan dùng bình xịt hơi cay giải tán đám đông gần phố Pedder.

Ảnh: Galileo Cheng.
Ảnh: Galileo Cheng.
Ảnh: Galileo Cheng.
Ảnh: Galileo Cheng.
Ảnh: Tom Grundy/HKFP.
Ảnh: Tom Grundy/HKFP.
Ảnh: May James/HKFP.
Ảnh: May James/HKFP.
Ảnh: May James/HKFP.