Hôm nay (29/6), Quốc hội Nhật Bản thông qua một dự luật cải cách lao động, trong đó có việc hạn chế làm thêm giờ.

Dự luật được cho là một sự cải cách quan trọng dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, và là một bước ngoặt lớn trong lịch sử lao động theo thông lệ của Nhật Bản, tờ Nikkei đưa tin.

Dự luật gồm 3 trụ cột chính: Giới hạn giờ làm thêm tối đa 100 giờ tháng và 720 giờ một năm. Các công ty lớn sẽ phải tuân thủ nguyên tắc mới từ tháng 4/2019. Các công ty nhỏ có thêm một năm để tuân thủ theo luật mới.

Trụ cột thứ 2: “Chi trả công bằng cho công việc bình đẳng”, quy định mức lương cơ bản tương đồng cho những người lao động có cùng khả năng, hiệu suất và thâm niên nghề nghiệp, nhằm xoá bỏ khoảng cách giữa lao động bán thời gian và toàn thời gian. Các công ty lớn thực hiện quy định mới vào tháng 4/2020, các công ty nhỏ bắt đầu từ tháng 4/2021.

Trụ cột thứ 3 là một hệ thống miễn trừ giới hạn giờ làm thêm tối đa đối với những người được trả lương cao, bao gồm những người lao động trong lĩnh vực giao dịch tài chính, tư vấn và nghiên cứu, những người có mức thu nhập hàng năm trên 10,75 triệu yen (97,500 USD), thay vì đánh giá theo giờ sẽ đánh giá theo năng suất lao động. Nhân viên sẽ có ít nhất 4 ngày nghỉ sau 4 tuần và 104 ngày nghỉ trong một năm, quy định này có hiệu lực vào tháng 4/2019. Việc miễn trừ nhằm cho phép những người này có thể lựa chọn thời gian làm việc linh hoạt hơn.

Triệu Hằng