Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch sửa đổi luật cho phép nhiều luật sư nước ngoài được cấp phép hoạt động tại quốc gia này, nhằm xây dựng năng lực trong việc xử lý các vụ kiện tụng quốc tế, theo Nikkei.

Các dự thảo sửa đổi luật có liên quan sẽ được đệ trình lên phiên họp bất thường của Nghị viện vào mùa Thu.

Thông tin chi tiết sẽ được quyết định tại một cuộc họp sắp tới của các cơ quan chính phủ có liên quan và các bộ.

Kế hoạch này sẽ được hợp nhất vào chính sách cơ bản của chính phủ về quản lý kinh tế và tài chính – phần đang được soạn thảo cho năm 2018.

Hiện nay, các luật sư ngoại tại Nhật Bản có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với một mức phí tại Nhật Bản nếu họ có trình độ kinh nghiệm chuyên môn chất lượng đã được xác định tại nước ngoài, họ nhận được chấp thuận của Bộ Tư pháp và đăng ký thành viên với các Liên đoàn Đoàn luật sư Nhật Bản.

Các dịch vụ mà họ cung cấp bao gồm tư vấn luật pháp tại đất nước nơi họ đủ điều kiện và đại diện khách hàng trong các vụ phân xử quốc tế.

Tuy nhiên, họ không được phép hành động như một đại diện luật pháp trong các vụ kiện dựa trên luật pháp Nhật Bản hoặc các vụ án hình sự. Tổng số 412 luật sư nước ngoài đã được đăng ký hoạt động tại Nhật Bản hôm 1/4. 

Theo hệ thống hiện tại, tại Nhật Bản các cá nhân được yêu cầu phải có 3 năm kinh nghiệm chuyên môn, bao gồm ít nhất 2 năm ở nước ngoài, để có thể đăng ký hành nghề. Kế hoạch của chính phủ có khả năng sẽ rút ngắn các yêu cầu đó đến 2 năm và 1 năm.

Chính phủ hiện đang có kết hoạch cho phép các công ty liên doanh, mở đường cho các văn phòng có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý vượt qua ranh giới giữa các luật sư nước ngoài và luật sư Nhật Bản.

Tokyo hy vọng sự thay đổi này cũng có nghĩa là nhiều hơn các trường hợp phân xử trọng tài quốc tế có thể được xử lý trong nước.

Nhu cầu về hệ thống trọng tài quốc tế đang tăng lên, đặc biệt là đối với các tranh chấp liên quan tới các quốc gia mới nổi – những nơi mà hệ thống pháp luật kém phát triển và thực tiễn tòa án có nhiều đáng ngờ có thể đặt các doanh nghiệp vào tình trạng bất lợi.

Triệu Hằng