Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản mới giới thiệu một đoạn phim về “Những người bạn của Nhật Bản”, trong đó có câu chuyện của 3 tu nghiệp sinh người Việt Nam.

Đoạn phim mở đầu: “Có nhiều người Việt Nam đang làm việc tại các bệnh viện và nhà điều dưỡng ở Nhật Bản. Họ giúp các bệnh nhân và người già Nhật Bản có cuộc sống tốt hơn. Đoạn phim này giới thiệu về 3 người Việt Nam đang làm việc tại tổ chức phúc lợi Satsuki-kai ở Chiba. Đồng thời, chủ tịch của Satsuki-kai cũng nói về vai trò của lao động Việt Nam trong việc kết nối quan hệ hai nước”.

Chủ tịch của Satsuki-kai nhận xét trong đoạn phim như sau: “Chúng tôi đã làm việc cùng người Việt Nam trong 20 năm qua. Tôi thực sự rất vui khi làm việc và sống cùng với họ. Con người Việt Nam có tinh thần chăm sóc những người xung quanh họ. Tôi đã tin rằng về văn hóa, con người Nhật Bản và Việt Nam không cách nhau quá xa”.

Video: 3 tu nghiệp sinh Việt Nam trong phim “Những người bạn của Nhật Bản”

Dương Minh

Xem thêm: