Cái gọi là ông Biden đã bắt đầu được chuyển giao quyền lực mà truyền thông chính thống Hoa Kỳ đăng tải, thực chất là gì?

Vào ngày 23/11, bà Murphy, Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công Hoa Kỳ đã viết thư cho ông Biden. Thư mở đầu bằng “Ông Biden”, thông báo với ông rằng các nguồn lực và dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho ông. Trong thư cũng đập tan luận điệu tuyên truyền tin giả của truyền thông chính thống, bà nói rằng quyết định của bà là “cam kết tuân thủ luật pháp” chứ không phải vì “sợ hãi và thiên vị” như truyền thông nói, đồng thời tiết lộ cho Biden những mối đe dọa gần đây đối với bà, gia đình, nhân viên và thậm chí cả vật nuôi.

Đồng thời qua thư, bà nhấn mạnh rằng người chiến thắng thực tế của cuộc bầu cử tổng thống sẽ được xác định bởi các thủ tục bầu cử trình bày chi tiết trong Hiến pháp. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông ấy đã khuyến nghị bà Emily Murphy giải phóng kinh phí và hỗ trợ các công việc ban đầu cho nhóm Biden vì Murphy và các nhân viên của Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công đã liên tục bị quấy rối.

Nguyên văn bức thư bà Emily Murphy gửi ông Joe Biden:

Ông Biden thân mến,

Với tư cách là Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công Hoa Kỳ, theo Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống sửa đổi năm 1963, tôi có thể cung cấp một số nguồn lực và dịch vụ sau bầu cử để hỗ trợ quá trình chuyển đổi tổng thống. Xem Lưu ý đối với Điều 102 của Tiêu đề 3 của Luật Liên bang. Tôi thực hiện nghĩa vụ này một cách nghiêm túc. Vì những phát triển gần đây liên quan đến những thách thức pháp lý và bằng chứng về kết quả bầu cử, tôi chuyển tiếp lá thư này hôm nay để cung cấp cho ông những nguồn lực và dịch vụ này.

Tôi đã cống hiến phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình cho dịch vụ công, và tôi luôn cố gắng làm điều đúng đắn. Xin lưu ý rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình một cách độc lập dựa trên luật pháp và các sự kiện hiện có. Về nội dung hoặc thời điểm quyết định của tôi, tôi chưa bao giờ bị áp lực trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ quan chức ngành hành pháp nào, kể cả những người làm việc trong Tòa Bạch Ốc hoặc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công. Cần lưu ý rằng tôi không nhận được bất kỳ hướng dẫn nào để hoãn quyết định. Tuy nhiên, tôi đã nhận được những lời đe dọa chống lại sự an toàn của tôi, gia đình, nhân viên và thậm chí cả thú cưng của tôi trên mạng, các cuộc gọi điện thoại và email, cố gắng ép tôi đưa ra quyết định này sớm. Ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn mối đe dọa, tôi vẫn luôn cam kết thượng tôn pháp luật.

Trái ngược với các báo cáo và ám chỉ của giới truyền thông, quyết định của tôi không dựa trên sự sợ hãi hay thiên vị. Ngược lại, tôi tin rằng các quy định yêu cầu Giám đốc Dịch vụ Công xác định tổng thống được bầu chứ không phải áp đặt (tổng thống được bầu). Thật không may, các quy định không cung cấp bất kỳ thủ tục hoặc tiêu chuẩn nào cho quá trình này, vì vậy tôi tham khảo các tiền lệ của các cuộc bầu cử trước liên quan đến các thách thức pháp lý và kiểm phiếu không đầy đủ. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công không quyết định kết quả của các tranh chấp pháp lý và việc kiểm phiếu lại, cũng như không xác định liệu các thủ tục đó có công bằng và hợp lý hay không. Những vấn đề này được quy định bởi Hiến pháp, luật liên bang và luật tiểu bang và nên được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền thông qua các thủ tục và quyết định chứng nhận bầu cử. Tôi tin rằng một cơ quan chịu trách nhiệm cải thiện việc quản lý tài sản và mua sắm liên bang không nên đặt mình lên trên quy trình bầu cử của Hiến pháp. Tôi đặc biệt kêu gọi Quốc hội xem xét sửa đổi luật.

Như ông đã biết, Giám đốc Dịch vụ Công không chọn hoặc chứng nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ngược lại, theo luật, vai trò của Giám đốc Dịch vụ Công là cực kỳ hẹp: cung cấp các nguồn lực và dịch vụ cho quá trình chuyển đổi của tổng thống. Như đã đề cập ở trên, do những thách thức gần đây về pháp lý và chứng nhận kết quả bầu cử, tôi đã quyết định rằng ông có thể nhận được các tài nguyên và dịch vụ sau bầu cử như được mô tả trong Điều 3 của Đạo luật theo yêu cầu. Người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được xác định bởi các thủ tục bầu cử được quy định chi tiết trong Hiến pháp.

Mục 7 của luật này và Luật Công số 116-159 ngày 1 tháng 10 năm 2020 quy định rằng các quỹ sẽ tiếp tục được phân bổ trước ngày 11 tháng 12 năm 2020 để cung cấp cho ông 6.300.000 đô la Mỹ để thực hiện các quy định tại Mục 3 của luật. Ngoài ra, theo Luật Công số 116-159, 1.000.000 đô la Mỹ được phép sử dụng để tổ chức các cuộc họp giao ban cho những người được bổ nhiệm và biên soạn danh mục chuyển tiếp. Tôi nhắc ông rằng Điều 6 của Đạo luật áp đặt các yêu cầu báo cáo đối với ông như một điều kiện để nhận được dịch vụ và tiền từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công.

Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ ông, xin vui lòng liên lạc với cô Mary D. Gibert, Điều phối viên Chuyển tiếp Liên bang.

Trân trọng,
Emily W. Murphy
Quản trị viên
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công Hoa Kỳ.

Chuyển tiếp cho:

Ngài Edward Kaufman đáng kính
Ngài Jeffrey Zients đáng kính
Ngài Mark Meadows đáng kính
Ngài Chris Liddell đáng kính