Chính quyền Trung Quốc yêu cầu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Khu Tự trị Tây Tạng (TAR) muốn xin việc vào các tổ chức công phải “vạch trần và chỉ trích Đạt Lai Lạt Ma”.

Trong một loạt các thông báo, các quan chức TAR đưa ra các điều kiện mới cho những ứng viên tìm việc làm. Trích dẫn từ kênh Yubanet, những điều kiện đó có nội dung như sau:

“Kiên quyết thực hiện đường lối của đảng và hệ tư tưởng chỉ đạo về Tây Tạng trong thời đại mới. Chống lại bất kỳ xu hướng chia rẽ nào. Vạch trần và chỉ trích Đạt Lai Lạt Ma. Bảo vệ sự thống nhất đất mẹ và đoàn kết dân tộc”.

Theo Yubanet, những yêu cầu tuyển dụng mới này nhấn mạnh việc người Tây Tạng buộc phải rõ ràng thể hiện lòng trung thành đối với nhà nước Trung Quốc và không tiếp nhận bất kỳ ai ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma.

Tây Tạng từng là một vùng đất độc lập, cho đến khi bị chính quyền Trung Quốc chiếm đóng bằng quân đội vào năm 1951. Người dân Tây Tạng coi đây là một cuộc xâm lược, còn chính quyền Trung Quốc gọi đó là “giải phóng hòa bình Tây Tạng”.

Ngày 10/3/1959, người Tây Tạng đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Lhasa nhằm kêu gọi binh lính Trung Quốc rút khỏi Tây Tạng, tái khẳng định rằng Tây Tạng là một quốc gia độc lập. Quân đội Trung Quốc trấn áp quyết liệt bằng vũ lực. Ước tính có khoảng 85.000 đến 87.000 người Tây Tạng tử vong trong cuộc xung đột.

Lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma buộc phải rời khỏi quê hương và sống lưu vong tại Ấn Độ đến ngày nay. Vào năm 1989, Đạt Lai Lạt Ma đã được trao giải Nobel Hòa bình.