Một video cho thấy có những người biểu tình Hồng Kông đã đọc to “tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời” vào hôm thứ Sáu (4/10).

Taiwan News đưa tin, có vài ngàn người đã tập trung tại Trung tâm mới của thành phố Hồng Kông ở Ma On Shan vào thứ Sáu, đọc to “Tuyên bố chính phủ lâm thời Hồng Kông”, để đáp trả lệnh cấm che mặt của trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga. “Tuyên bố” này dài 900 từ, phản đối chính phủ “độc đoán” hiện nay và kêu gọi hình thức lãnh đạo mới “tự do, dân chủ và nhân quyền”.

Những người này mở đầu tuyên bố, nhấn mạnh rằng trong tiến trình văn minh nhân loại, lật đổ cái cũ để xây dựng cái tốt đẹp hơn là việc tất nhiên, đây cũng là điều căn bản trong tiến hoá của nhân loại. Nếu chính phủ cũ không được thành lập bởi nhân dân và vì lợi ích của dân thì việc người dân lập chính phủ mới cũng là lẽ tất nhiên. Bản tuyên bố cũng cho biết, chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã không được người dân Hồng Kông lập nên, quản lý và hưởng lợi, cho nên hôm nay người dân tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Hồng Kông.

Ảnh chụp màn hình từ video.

Sau đây là toàn văn bản tuyên bố:

Trong tiến trình văn minh của nhân loại, việc lật đổ những thứ cũ để xây dựng những thứ tốt hơn là nền tảng của sự tiến hóa của loài người. Nếu chính quyền cũ không được thành lập bởi nhân dân, không do dân cai trị và không vì phúc lợi của nhân dân, thì việc người dân thành lập một chính phủ thuộc về nhân dân là lẽ tất nhiên. Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông dĩ nhiên không do người dân Hồng Kông lập nên, không cai trị vì người dân Hồng Kông, cũng không vì phúc lợi của người dân Hồng Kông, nên hôm nay chúng tôi tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Hồng Kông.

‘Mọi người đều được sinh ra bình đẳng, và Thiên Chúa ban cho tất cả con người quyền bất khả xâm phạm, bao gồm quyền sống, quyền tự do, phẩm giá và quyền mưu cầu hạnh phúc’. Đây là chân lý và nguyên tắc mà chúng ta luôn tán đồng và không thể chà đạp lên. Để không thể tước đoạt và không bị tước đoạt những quyền này, luật pháp và chính phủ để bảo vệ quyền của chính họ và những người khác phải bắt đầu được thiết lập. Tất cả sức mạnh của chính phủ phải bắt nguồn từ sức mạnh do người dân ban tặng. Nếu chính phủ làm suy yếu các nguyên tắc trên, người dân có quyền lực tuyệt đối để lật đổ và thiết lập (chính phủ mới).

Giờ đây, chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế, đã nhắm mắt làm ngơ những đòi hỏi của người dân Hồng Kông, không ngừng bóc lột quyền lợi của nhân dân, không hướng tới lợi ích của nhân dân, trái lại tiến một bước cướp đoạt tự do của nhân dân. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông hôm nay đã bỏ qua Hội đồng lập pháp để ban hành “Luật cấm che mặt” trong nỗ lực tiếp tục đàn áp các quyền của hội đồng nhân dân và bỏ qua ý nguyện của đại đa số người dân Hồng Kông. Chúng tôi cho rằng Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã mất sự công nhận và ủy quyền của người dân. Do đó, hôm nay chúng tôi tuyên bố Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã mất tính hợp pháp của nó. Trưởng đặc khu, các cơ quan hành chính, các ty, cục trưởng ngay lập tức mất quyền lực.

Chính phủ lâm thời Hồng Kông tuyên bố:

Các cơ quan ban đầu thuộc Chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông sẽ quy về Chính phủ Hồng Kông lâm thời quản lý.

Trưởng đặc khu hành chính, sở trưởng, cục trưởng, phó cục trưởng và thủ trưởng và phó thủ trưởng các cơ quan lập tức rời chức vụ và để trống chức vụ đến khi Chính phủ lâm thời Hồng Kông uỷ nhiệm.

Các cơ quan lập tức dừng tất cả các chính sách mới do Chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông ban hành từ năm 2018, nhân viên các cấp bảo lưu chức vụ của mình, và duy trì vận hành thường ngày của các cơ quan, đến khi có thông báo khác.

Chính phủ lâm thời Hồng Kông có nhiệm kỳ 5 năm hoặc đến khi đề cử, tổng tuyển cử chính phủ và người đứng đầu chính phủ (tùy theo thời gian nào ngắn hơn). Chính phủ lâm thời Hồng Kông cần 1 năm để chuẩn bị tuyển cử tính từ khi thành lập, và hoàn thành tuyển cử trong 3 năm.

Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Hồng Kông và quan chức ủy nhiệm lâm thời của các bộ ngành, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, suốt đời sẽ không được đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong chính phủ Hồng Kông hay các cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cũng như đảm nhiệm vai trò là những người ra quyết sách hưởng lương.

Các điều luật trong “Luật pháp Hồng Kông” tạm thời bảo lưu, cho đến khi Chính phủ lâm thời Hồng Kông công bố luật pháp mới.

Giải tán Hội đồng lập pháp Hồng Kông, trong 3 tháng sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng lập pháp lâm thời, trong 1 năm sẽ tiến hành bầu cử lại Hội đồng lập pháp. Nghị viên Hội đồng lập pháp lâm thời sẽ có 70 ghế. Trong đó khu bầu cử Đảo Hồng Kông và Tây Cửu Long có 12 ghế, Đông Cửu Long 10 ghế, khu bầu cử Tây Tân Giới và Đông Tân Giới có 18 ghế.

(Hải Lam và Trương Thanh lược dịch từ báo Taiwan News)