Liệu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có đưa người Mỹ đến gần với chủ nghĩa bình đẳng hơn không? Theo một cuộc khảo sát mới, khát vọng về chủ nghĩa bình đẳng xã hội của người Mỹ đã giảm mạnh từ sau cuộc bầu cử Mỹ vào năm ngoái.

Một thông cáo báo chí do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa (the Cultural Research Center – CRC) của Đại học Cơ đốc giáo Arizona công bố hôm thứ Tư tuần trước (ngày 3/2) cho biết sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, chỉ có 32% người Mỹ trưởng thành ủng hộ chủ nghĩa xã hội, thấp hơn 9 điểm phần trăm so với tỷ lệ ủng hộ chủ nghĩa xã hội trong cuộc khảo sát năm 2018 (41%), có nghĩa là số người ủng hộ chủ nghĩa xã hội ở Mỹ đã giảm 20 triệu người.

Thông cáo báo chí cũng cho biết, “68% đa số cho biết họ thích chủ nghĩa tư bản hơn. Tỷ lệ này tương đương với hơn 170 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Chỉ ⅓ dân số (khoảng 80 triệu người Mỹ) có xu hướng ủng hộ chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc khảo sát này, sự suy giảm sự ủng hộ đối với chủ nghĩa xã hội cũng tùy thuộc vào các nhóm tuổi. Ngay cả trong số những người dưới 30 tuổi ủng hộ chủ nghĩa xã hội nhất, tỷ lệ những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội cũng đang giảm dần, từ 48% năm 2018 xuống còn 43% vào năm 2020. Trong nhóm tuổi từ 30 đến 49, tỷ lệ chấp nhận khái niệm chủ nghĩa xã hội giảm đáng kể nhất, với mức giảm lên đến 15 điểm phần trăm (từ 49% xuống 34%). Trong nhóm tuổi 50 trở lên, tỷ lệ chấp nhận chủ nghĩa xã hội cũng đã giảm từ 30% xuống 23%.

Hai cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa của Đại học Cơ đốc giáo Arizona từ ngày 4 -16/11 trong năm 2020 và từ ngày 26/1 đến ngày 4/2 của năm 2018. Cuộc khảo sát năm 2018 là cuộc khảo sát trực tuyến trên khắp nước Mỹ, mục tiêu nhắm đến là một nhóm gồm 2.000 người trưởng thành trên 18 tuổi với cơ cấu nhân khẩu học cân bằng.

Cuộc khảo sát năm 2020 cũng là một cuộc khảo sát trực tuyến, bao gồm nhóm 1.000 người trưởng thành cũng với cơ cấu nhân khẩu học cân bằng. Tuy nhiên, thông cáo báo chí không đề cập đến các vấn đề cụ thể của cuộc khảo sát, cũng như không nêu rõ tình trạng thăm dò ý kiến ​​của những người được hỏi, hay biên độ sai sót. Tuy nhiên, nếu so sánh theo nghĩa đen, có thể nói rằng hứng thú của người Mỹ đối với chủ nghĩa xã hội đã giảm đi đáng kể chỉ trong hơn hai năm.

Theo cuộc khảo sát, tỷ lệ những người ít có khả năng ủng hộ chủ nghĩa xã hội nhất bao gồm những người của phái bảo thủ (chỉ 21%), những người từ 50 tuổi trở lên (23%) và những người có thế giới quan theo Kinh Thánh (12%).

Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch Đại học Cơ Đốc giáo Arizona, Len Munsil, cho biết: “Nhiều kết quả của cuộc điều tra là đáng khích lệ. Cuộc khảo sát cho thấy rằng việc có một thế giới quan theo Kinh Thánh là cách bảo vệ tốt nhất trước chủ nghĩa xã hội. Tại Đại học Cơ đốc giáo Arizona, chúng tôi đào tạo sinh viên áp dụng thế giới quan trong Kinh Thánh vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cách họ nhìn nhận về kinh tế và các cơ hội mà tự do kinh tế mang lại cho sự thịnh vượng của con người”.

Ông Munsil viết trong thông cáo báo chí, “Những phát hiện… cho thấy sự ủng hộ đối với chủ nghĩa xã hội trong giới trẻ đang giảm, điều đó có nghĩa là trong cuộc tranh luận văn hóa giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, quan điểm của những người trẻ tuổi này có thể thay đổi. Sinh viên của chúng tôi đã được yêu cầu tham gia một cách nghiêm túc vào các cuộc thảo luận về đạo đức và đứng trên quan điểm của Kinh Thánh đối với thị trường tự do, cũng như nhìn nhận một cách phản biện các lý thuyết và hệ quả của chủ nghĩa xã hội”.

Theo nghiên cứu, Tiến sĩ George Barna, giám đốc nghiên cứu của CRC cho biết: “Nhiều người Mỹ biết rất ít về cách thức vận hành của nền kinh tế và hệ thống quản trị của đất nước chúng ta, và càng biết ít hơn về nền tảng lý luận đặt tiền đề cho việc vận hành của nhà nước”.

“Chất lượng của các quyết định được đưa ra đối với một vấn đề quan trọng như vậy phụ thuộc vào vốn hiểu biết và bề rộng kiến ​​thức của người dân. Rõ ràng là ngày nay người dân Mỹ đang bị thiếu thốn trầm trọng vốn hiểu biết chi tiết về cách thức vận hành của nhà nước và nền kinh tế quốc gia”.

Ông nói tiếp: “Việc quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa tư bản sẽ là một sự lựa chọn then chốt, mang tính thay đổi, có tác động to lớn và sâu sắc đến sức khoẻ và hạnh phúc của đất nước và nhân dân chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì rất nhiều người Mỹ hiện đang thiếu hiểu biết về các vấn đề này, nên họ dễ bị ảnh hưởng bởi những lý do hời hợt, nông cạn hoặc cảm tính. Việc giúp người dân ở mọi lứa tuổi hiểu thấu đáo về ý nghĩa và tác động lâu dài của chủ nghĩa xã hội trước khi thực hiện những thay đổi xã hội mang tính hệ thống sẽ mang đến những lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ trong tương lai”.

Theo nghiên cứu, những người có nhiều khả năng ủng hộ chủ nghĩa xã hội nhất bao gồm những người theo chủ nghĩa tự do chính trị (54%), Đảng Dân chủ (45%), những người không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 (43%) và những người dưới 30 tuổi (43%).

Những người Mỹ không có thế giới quan trong Kinh Thánh có nhiều khả năng ủng hộ chủ nghĩa xã hội hơn. Những người ôm giữ thái độ hoài nghi đối với tín ngưỡng tâm linh, những người không biết, không tin hoặc không quan tâm đến sự tồn tại của Chúa, sẽ cho thấy mức độ dao động lớn nhất khi nói đến chủ nghĩa xã hội. Vào đầu năm 2018, hơn một nửa (51%) những người ôm giữ thái độ hoài nghi đối với tín ngưỡng tâm linh bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ nghĩa xã hội hơn là chủ nghĩa tư bản, nhưng sau cuộc bầu cử năm 2020, con số này đã giảm 16 điểm phần trăm xuống còn 35%.