Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa thừa nhận khẩu trang có tác dụng rất ít trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh áp lực gia tăng trong việc dỡ bỏ các sắc lệnh đeo khẩu trang trên khắp Hoa Kỳ. Trong một nghiên cứu mới của CDC, kết quả cho thấy khẩu trang có tác động không đáng kể đến việc giảm thiểu số lượng ca nhiễm Covid-19.

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian giữa tháng 3 và tháng 12 năm 2020, sắc lệnh đeo khẩu trang đã giảm tỷ lệ lây nhiễm khoảng 1,5% cứ sau một giai đoạn hai tháng. Khẩu trang có hiệu quả giảm thiểu 0,5% số ca nhiễm mới trong vòng 20 ngày đầu tiên ban hành sắc lệnh và có hiệu quả dưới 2% sau 100 ngày.

CDC nói thêm rằng họ vẫn khuyến nghị đeo khẩu trang, mặc dù họ thừa nhận những sắc lệnh như vậy không tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào về mặt thống kê. Trong khi đó, một số tiểu bang trên toàn quốc đã từ từ trở lại bình thường bằng cách chấm dứt các sắc lệnh khẩu trang.

Phim tài liệu “Kế hoạch Đại dịch (phần 1)”:

Phim tài liệu “Kế hoạch Đại dịch (phần 2)”: