Hôm thứ Hai (9/11), một báo cáo của tổ chức Justice Watch (JW, theo dõi công lý) chỉ ra rằng trong số 353 quận của Hoa Kỳ, có thể có hơn 1,8 triệu người đã đăng ký tham gia bầu cử nhưng không đủ tiêu chuẩn cử tri, theo DW.

JW cho biết có 8 tiểu bang có tỷ lệ người đăng ký đi bầu vượt quá 100% số cử tri đủ điều kiện, đó là các bang Alaska, Colorado, Maine, Maryland, Michigan, New Jersey, Rhode Island và Vermont.

“Nghiên cứu [thực hiện vào] tháng 9/2020 đã thu thập dữ liệu đăng ký [bầu cử] gần nhất được đăng trực tuyến bởi chính các bang. Dữ liệu này sau đó được so sánh với ước tính dân số 5 năm gần đây nhất của Cục điều tra dân số, được thu thập bởi ACS (Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ ) từ năm 2014 đến năm 2018. Các cuộc khảo sát của ACS được gửi đến 3,5 triệu địa chỉ mỗi tháng và ước tính 5 năm của nó được xem xét là con số thống kê đáng tin cậy nhất ngoài cuộc điều tra dân số hàng năm”, JW giải thích.

Ông Tom Fitton chủ tịch của JW kết luận: “Nghiên cứu mới cho thấy 1,8 triệu cử tri dư thừa hoặc là cử tri “ma” ở 353 quận trên 29 tiểu bang. Dữ liệu làm nổi lên sự liều lĩnh của các phiếu bầu mù quáng qua thư và các yêu cầu làm cử tri trong danh sách đăng ký bầu cử. Các chồng phiếu bầu bẩn có thể tạo ra cuộc bầu cử bẩn”.

JW cũng lưu ý rằng Quận Los Angeles có hơn 10 triệu cư dân, nhiều hơn dân số của 41 trong số 50 bang của Hoa Kỳ và quận này vẫn đề tên của hơn 20% cử tri không đạt tiêu chuẩn trong danh sách đăng ký bầu cử.